Hur du laddar och använder din Samsung SolarCell Remote

Vi presenterar den bekväma och miljövänliga Samsung SolarCell Remote. Du behöver inte längre spendera tid och pengar på att byta ut batterier på din fjärrkontroll.

Samsung SolarCell Remote är en enkel och ekonomisk fjärrkontroll som du kan använda när som helst. Nu är din smart-tv ännu smartare! 

Vilka är fördelarna med en solcellsdriven fjärrkontroll?

En solcell på fjärrkontrollens baksida absorberar solljus eller ljuset i hemmet för att ladda det interna batteriet. Ett enda fulladdat batteri kan hålla i upp till två år, vilket gör det till ett ekonomiskt alternativ till engångsbatterier. Det beräknas att 99 miljoner alkaliska batterier kommer att användas under de kommande sju åren. SolarCell Remote är ett miljömedvetet alternativ som hjälper till att reducera den totala mängden avfall.

Samsung fjärrkontroll med solceller

Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt eller reagerar långsamt kan det betyda att batterinivån är för låg. Använd en USB-port för snabbare laddning. När fjärrkontrollen inte används bör den ligga på en ljus eller solig plats. Detta kommer att förlänga fjärrkontrollens drifttid.

 

Alternativ 1. Snabbladdning genom att använda USB-C anslutning

Innan du använder fjärrkontrollen för första gången bör den anslutas till en USB-port för snabbladdning.

 

Steg 1. Anslut USB-C kabeln till porten längst ner på fjärrkontrollen.

Steg 2. LED-lampan på fjärrkontrollens framsida tänds när laddningen påbörjas och släcks när den är fulladdad.

Ladda fjärrkontroll med USB-kabel

Observera: 

  • För snabbladdning och maximal användningstid, undvik att använda fjärrkontrollen under laddning.
  • USB-C kabel och laddare ingår inte.

Alternativ 2. Miljövänlig laddning med hjälp av solceller

Placera fjärrkontrollen med baksidan uppåt i direkt ljus för att exponera solcellen på baksidan.

Bild av solcellsladdning

Observera: Se till att fjärrkontrollen är rätt placerad för att kunna ladda solcellerna.

En komplett laddning kan, beroende på användning, räcka i upp till två år. Följ guiden nedan för att kontrollera batterinivån.


Steg 1
. När du slår på Smart TV:n bör TV:n och fjärrkontrollen automatiskt kopplas ihop.

Om kopplingen inte lyckas, se avsnittet "Hur du återställer kopplingsinställningarna".

Steg. 2. På fjärrkontrollen trycker du på Hem-knappen och gå in på Inställnings-menyn.

Steg 3. Kontrollera fjärrkontrollens batterinivå. Gå till Allmänt -> Ström- och strömsparläge -> Fjärrkontrollens batterinivå.

Val av TV inställningarna för Ström- och strömsparläge

Observera: Beroende på modell kan fjärrkontrollerna skiljas åt. Den här funktionen stöds endast med de miljövänliga Smart Remote-modellerna.

Om batterinivån är låg kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt eller att den får en långsam reaktionsförmåga. Använd USB-porten för snabbare laddning. Se följande guide för en enkel laddning.

 

Steg 1. Slå på TV:n och tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att ansluta den med TV:n.

Om fjärrkontrollen inte ansluts automatiskt eller kopplas bort under användning, prova följande steg.

Steg 2. När TV:n är påslagen trycker du på Retur-knappen och Play/Pause-knappen samtidigt och håller båda intryckta i minst 3 sekunder.

Steg 3. Anslutningen påbörjas. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra kopplingen mellan TV:n och fjärrkontrollen. 

Bild på hur du ansluter TV till solcellsfjärrkontrollen

Observera: Vi rekommenderar att du inte använder Samsung Smart TV och SolarCell-fjärrkontrollen längre än 6 meter från varandra.

Om fjärrkontrollens batterinivå är för låg fungerar den inte ens när du trycker på strömbrytaren. Fjärrkontrollens LED-indikator kommer då blinka i cirka 3 sekunder.

Detta "lås"-fenomen är till för att skydda batteriets prestanda. Om detta sker bör du återställa fjärrkontrollen och ansluta den med TV:n igen.

Observera: Denna låsfunktion är endast tillgänglig på 2021 SolarCell Remote.

  • För att återställa fjärrkontrollen trycker du på Retur-knappen och Enter-knappen samtidigt i cirka 10 sekunder.
  • Se ovanstående förklaring om hur du kopplar ihop fjärrkontrollen med TV:n. 
Tryck på Retur-knappen och Enter-knappen samtidigt i cirka 10 sekunder

Observera:

  • Om du har problem med din Samsung Smart TV bör du kontrollera att programvaran har de senaste uppdateringarna.
  • Enhetsbilderna och menyer kan variera, beroende på modell och programvara.

Tack för din feedback