Så felsöker du din fjärrkontroll som inte fungerar

Bild som visar en hand som trycker på en knapp på en fjärrkontroll.

Det finns många orsaker till att fjärrkontrollen inte fungerar. De vanligaste orsakerna till att en TV-fjärrkontroll inte fungerar brukar vara batteri, parning eller den infraröda sensorn.

Om du har problem med fjärrkontrollen till din Samsung TV läs vänligen informationen nedan för tips om hur du kan lösa dem.

Observera:

Tryck på strömknappen medan du riktar fjärrkontrollen mot TV:n. Kontrollera att LED-indikatorn på TV:n blinkar. Om den inte blinkar betyder det att fjärrkontrollens batterier är på väg att ta slut. Detta är en mycket vanlig orsak till att fjärkontrollen fungerar dåligt eller inte fungerar alls.

Beroende på vilken TV du har finns det vanligtvis tre typer av fjärrkontroller. Batteribyte skiljer sig något åt beroende på vilken typ av fjärrkontroll du har.

För mer information om hur du byter batterier i din fjärrkontroll.

1 Öppna batteriluckan på din fjärrkontroll. För att öppna batterifacket behöver du vanligtvis bara trycka på den bakre knappen på fjärrkontrollen och skjuta av locket.

Observera: 

  • Batterifacket på bilden nedan kan se annorlunda ut än på din fjärrkontroll. Om detta är fallet titta i bruksanvisningen för din enhet för exakta anvisningar.
  • Om du är osäker och behöver hjälp med att hitta modell- och serienummer för din enhet kan du besöka vår supportsida.
  • Samsung rekommenderar att du använder alkaliska batterier. Blanda inte nya och använda batterier i fjärrkontrollen.
Bild som visar hur du öppnar batteriluckan på fjärrkontrollen.
2 Ta ut de gamla batterierna.
3 Sätt nya batterier i fjärrkontrollen och sätt tillbaka batteriluckan. Kontrollera att batteriets plus och minus poler passar ihop med + och - positionerna i fjärrkontrollen.
Bild som visar hur man placerar batterier i fjärrkontrollen.

Observera: Vi rekommenderar att du använder alkaliska batterier och att du inte blandar nya och gamla.

Stäng av din TV och koppla ur den från eluttaget och vänta i cirka trettio sekunder innan du ansluter den igen. Sätt sedan på TV:n igen.

1 Stäng av din TV och koppla ur den från eluttaget.
2 Vänta i cirka trettio sekunder.
3 Anslut din TV till eluttaget igen och försök slå på den med fjärrkontrollen.

Vissa fjärrkontroller innehåller ett internt uppladdningsbart batteri som kan laddas med en USB-C kabel ansluten till en telefonladdare.

Observera: USB-C kabel ingår inte i köpet av TV:n utan måste köpas separat.

1 Anslut en USB-C kabel till porten på undersidan av fjärrkontrollen. Anslut den andra änden av USB-C kabeln till en telefonladdare eller en av USB-portarna på TV:n (TV:n måste vara PÅ).
2 Lysdioden på framsidan av fjärrkontrollen tänds när laddningen startar och släcks när laddningen är klar.
Bild som visar hur du ansluter en laddare till porten på fjärrkontrollen och den lysande lysdioden på fjärrkontrollens framsida när den laddas.

Oroa dig inte om du har tappat bort din fjärrkontroll. Med SmartThings kan du förvandla din smartphone till en tv-fjärrkontroll.

Observera : För att kunna använda den här funktionen måste du ha laddat ner SmartThings-appen på din smartphone.

Följ stegen nedan för att använda din smartphone som fjärrkontroll.
 

  • Anslut din smartphone och din TV till samma Wi-Fi-nätverk.
  • Öppna SmartThings-appen på din smartphone.
  • Välj Enheter > Lägg till enhet > Välj TV > Välj TV > Välj TV-modell > Tryck på TV > Välj din TV.
  • En PIN-kod kan visas på TV-skärmen som ska anges i SmartThings-appen.
  • Tryck på Klar > Namnge enheten > Tryck på Klar.


En standardfjärrkontroll visas sedan på skärmen på din smartphone och du nu kan börja använda den.

Bild som visar hur en smartphone används som fjärrkontroll.

Anslut din smarta fjärrkontroll

Smarta fjärrkontroller använder Bluetooth för att kommunicera med TV:n. Om fjärrkontrollen inte är kopplad till TV:n kan den endast ha begränsade funktioner.

Kopplingsmetoden kan skilja sig åt mellan olika TV-modeller. Koppling innebär att du trycker på två knappar på fjärrkontrollen samtidigt medan du riktar fjärrkontrollen mot TV:n.

Se till att fjärrkontrollen är nära TV:n och pekar mot IR-sensorn. Håll Retur- och Play/Pause-knapparna nedtryckta i tre sekunder och släpp sedan. Anslutningsmeddelanden kommer att visas på TV-skärmen.

Tv-skärm med anslutningsmeddelanden.

Se vilka knappar du behöver använda på just din fjärrkontroll på bilden nedan.

Observera: Placeringen på den infraröda sensorn kan variera beroende på TV-modell. I vanliga fall är den placerad på samma ställe som Samsung-märket men på vissa modeller kan den vara placerad på ett annat ställe. För att hitta placeringen hänvisar du till din bruksanvisning som kan laddas ner från Samsung.com.

Bild som visar olika smarta fjärrkontroller från Samsung.

Observera: Bilden ovan visar alla Samsungs smarta fjärrkontroller. Om du inte hittar en fjärrkontroll som ser ut som din nedan se bruksanvisningen som du kan ladda ner från vår supportsida.

För att ansluta fjärrkontroller från år 2013 måste du öppna batteriluckan och trycka på anslutningsknappen under den.

Bild som visar 2013 års smarta fjärrkontroll med kopplingsknappen markerad under.

SolarCell Remote är ett miljövänligt alternativ som är både ekonomiskt och lätt att använda.

Om batterinivån är låg kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar korrekt eller att den reagerar långsamt. Läs mer om Hur du laddar och använder din SolarCell Remote.

Följ stegen nedan för att ansluta din SolarCell Remote till din Samsung Smart TV.

1 Slå på TV:n och tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att automatiskt ansluta den till TV:n.

Om den inte ansluts automatiskt eller kopplas bort under användning prova metoden nedan.
2 När TV:n är påslagen trycker du på Returknappen och Play/Pause-knappen och håller dem nedtryckta i mer än 3 sekunder.
3 Anslutningen av fjärrkontrollen till TV:n påbörjas. Följ instruktionerna på skärmen.
Bild som visar en TV och de knappar som ska hållas intryckta på fjärrkontrollen för anslutning.

Läs mer om fördelarna och hur du bäst använder din SolarCell Remote.

Om det finns föremål som blockerar den infraröda sensorn på TV:n kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar eller har begränsad räckvidd. Den infraröda sensorns placering varierar beroende på modellen på din TV. I många fall är den placerad på samma ställe som Samsungmärket men på vissa modeller kan den sitta på ett annat ställe. Se bruksanvisningen för din TV som kan laddas ner på vår supportsida. Kontrollera att det inte finns några föremål som blockerar TV:ns infraröda sensor.

Bild som visar den infraröda sensorns placering på olika TV-modeller

Elektronisk utrustning kan också störa signalen från fjärrkontrollen vilket begränsar dess räckvidd eller hindrar fjärrkontrollen från att fungera. Om du har elektroniska apparater som lampor, radioapparater eller mobila enheter i närheten av TV:n kan du prova att tillfälligt stänga av dem eller flytta bort dem för att se om fjärrkontrollen fungerar bättre. Om fjärrkontrollen då fungerar som den ska är det bäst att flytta de enheterna till en plats längre bort från tv:n.

Du kan kontrollera den infraröda signalen med vilken digitalkamera som helst, även med mobiltelefonen. Sätt på kameran och rikta fjärrkontrollens framsida mot kameralinsen. Håll in strömknappen på fjärrkontrollen medan du tittar på mobiltelefonens eller digitalkamerans skärm. Du kommer att se ett blinkande ljus från fjärrkontrollen.

Bild som visar hur du kontrollerar den infraröda signalen på fjärrkontrollen med kameran på din smartphone.

Om du inte kan se något blinkande ljus från fjärrkontrollen och du redan har bytt ut batterierna betyder det att fjärrkontrollen har ett annat problem.

Om du fortfarande har problem kan Samsungs smarta fjärrkontroller från 2016 och framåt fabriksåterställas. Om din fjärrkontroll liknar den nedan, tryck och håll ned de markerade knapparna på bilden tills indikatorlampan slutar blinka. När din fjärrkontroll är fabriksåterställd kommer den automatiskt att anslutas nästa gång en knapp trycks ned, förutsatt att fjärrkontrollen är inom TV:ns räckvidd och pekar mot IR-sensorn.

Observera: Dessa steg gäller endast för smarta fjärrkontroller från Samsung.

Bild som visar de knappar som du ska trycka på och hålla in för att återställa fjärrkontrollen.

Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar kan du behöva ersätta den med en ny.

Om din TV fortfarande omfattas av Samsungs garanti kan du kontakta Samsungs kundtjänst för att få hjälp.

Observera: Om du vill köpa en ny fjärrkontroll hittar du dem på vår sida för reservdelar och tillbehör.

Söker du annan information?

Hur du använder din smartphone som en TV fjärrkontroll.

Hur du byter batterier på din TV:s fjärrkontroll.

Hur du laddar och använder din Samsung SolarCell Remote.

För mer information om produktgaranti vänligen kontakta Samsung Support.

För att ladda ner bruksanvisningen till din enhet besök vår supportsida.

Många upplevda fel kan du avhjälpa själv. Prova gärna vårt felsökningsverktyg innan du bokar service, här finns praktiska råd och tips på hur du felsöker din produkt.

Tack för din feedback