Hur du löser problemet med QLED TV:n som höjer och sänker volymen automatiskt

2020 QLED 4K- (utom Q60) och 8K-modellerna har många nya funktioner och är utrustade med en "ljudsensor". Om TV:ns volym plötsligt justeras automatiskt har detta att göra med den nya funktionen, Sound Sensor. Du kan aktivera eller inaktivera funktionen när du vill.

Vad används ljudsensorn till?

Active Voice Amplifier och Adaptive Sound+ är ljudfunktioner som förbättrar ljudkvaliteten. Om dessa är på Intelligent Mode känner ljudsensorn av omgivningsbruset och justerar utgångsljudet automatiskt. Dessa funktioner kan endast användas när ljudsensorn är aktiverad och ljudutgången är inställd på TV-högtalare. Du kan inaktivera funktionen genom att inaktivera ljudsensorn eller inaktivera Active Voice Amplifier och Adaptive Sound+.

  • Driftstatus för ljudsensorn

Active voice Amplifier/Adaptive Sound+
(i Meny)

Dra åt vänster
(längst ner på TV:n)

Ljudsensor

ON

I bruk

OFF

Inte i bruk

AV

ON

Inte i bruk

AV

AV

Inte i bruk

1. Inaktivera ljudsensorn

Du kan aktivera eller inaktivera ljudsensorn med hjälp av knappen längst ner på TV:n. När TV:n är på kan du dra knappen åt vänster för att aktivera ljudsensorn eller till höger för att inaktivera ljudsensorn. 

Aktivera/inaktivera ljudsensorn.

På TV skärmen kommer ett popup-fönster visas där du kan kontrollera om ljudsensorn är påslagen eller avstängd.

Inaktivera ljudsensorn.

Obs: Ljudsensorns placering och form kan vara olika beroende på modell. 

2. Inaktivera Active Voice Amplifier

Active Voice Amplifier och Adaptive Sound+ är två funktioner som förbättrar ljudkvaliteten. Active Voice Amplifier skapar optimalt ljud baserat på omgivningsbruset, och funktionen Adaptive Sound+ ger optimerar ljudkvalitet genom att analysera läget och de akustiska komponenterna i utrymmet. De är avsedda att förbättra din tittarupplevelse genom att känna igen dina inställningar, användningsmönster och miljön runt din TV. Om du inte vill att den automatiska volymjusteringen ska vara aktiverad följer du stegen nedan för att inaktivera den.

Steg 1. Gå till inställningar.

Inaktivera active-voice-amplifier 1.

Steg 2. Välj Allmänt och välj sedan Intelligent Mode Inställningar.

Aktivera active-voice-amplifier 2.

Steg 3. Välj att Intelligent Mode inaktiverar alla funktioner eller inaktivera varje funktion separat.

Inaktivera/aktivera active-voice-amplifier 3.

Obs:

  • Active voice Amplifier (i Meny) kommer inaktiverad som standardinställning.
  • Skärmbilderna och menyn är endast ett exempel på engelska. De finns även tillgängliga på ditt språk.

Tack för din feedback