Felsök USB-felmeddelanden vid uppdatering av Kant-SU2 och Kant-S2 TV-modeller

När du uppdaterar TV-modellerna 2020 (Kant-SU2 och Kant S2) med ett USB-minne kan du få ett felmeddelande på skärmen. Du kan lösa problemet med följande Samsung TV-uppgraderingsguide för firmware.

När TV:n bara visar ett USB-felmeddelande

 

Om din TV inte fungerar och har bilden nedan som visas under firmwareuppdateringen för Kant-SU2- eller Kant-S2-modellerna, så behöver du veta orsaken till problemet.

USB-felmeddelande

Det här är ett programvaruproblem och den slutliga versionuppdateringen slutförs efter omstart två gånger. Om du tar bort USB-minnet eller stänger av strömmen innan den andra omstarten är klar visas en ikon med USB-fel på skärmen.

 

  • Ta inte bort USB-minnet.
  • Dra inte ur strömkabeln.
  • Stäng inte av TV:n.
Orsaker till USB-felmeddelanden

Obs: Om du tar bort USB-minnet eller kopplar bort strömkabeln kan det orsaka ett firmware-fel eller fel på moderkortet. Dessa problem täcks inte av Samsungs garantipolicy.

Lösning: Anslut samma sticka till USB igen

 

Om USB tas bort och fel-ikonen visas kan du åtgärda felet genom att sätta i USB-minnet som har den senaste versionen av firmware-filen. Då kommer uppdateringen att slutföras och felet kommer att lösas automatiskt.

Obs: Den senaste firmware kan laddas ner från Samsung.com.

Uppdateringsprocess för firmware, fast programvara

  • Manuell uppdateringsprocess för firmware (USB / OTN)

 

TV På -> FW uppdatering via (USB / OTN) -> Starta om -> Display Logo -> Svart skärm (max 10 sek) -> Förloppsindikator (30 ~ 60 sks) -> Starta om -> Display Logo -> TV På (Slutförd)

 

  • Status för den automatiska uppdateringen av firmware

 

TV På -> Starta om -> Visa logotyp -> TV På (Slutförd)

Hur du hittar firmware-namnet på din TV

Gå till Om TV i TV-menyn, så visas namnet på din TV-programvara.

 

  • T-KTS2 ... står för KANT-S2-plattformen.
  • T-KTSU2.... står för KANT-SU2-plattformen.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback