Information om Windows 10 S-kompatibla system

● Windows 10 S

Webbsidan ska uppdateras när nya Windows 10 S-kompatibla modeller blir tillgängliga.
(The webpage is to be updated as new Windows 10 S compatible models become available.)