• Home /
  • Mobilné zariadenia | Zjednodušenie prístupu

Mobilné zariadenia | Zjednodušenie prístupu

Zjednodušené ovládanie mobilných zariadení Galaxy

Zobrazí sa ponuka „Zjednodušenie prístupu“. Tá zahŕňa možnosti pre funkcie  „Čítačka obrazovky“,  „Zlepšenia viditeľnosti“,  „Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu“ a „Interakcia a zručnosť“.

Čítačka obrazovky

Voice Assistant/
Kurz používania funkcie Voice Assistant

Po zapnutí funkcie Voice Assistant telefón poskytuje hovorenú odozvu pre používateľov so zrakovým postihnutím. V Kurze nájdete ďalšie informácie o rôznych dostupných funkciách a môžete si ich vyskúšať.

Zobrazí sa ponuka „Preskúmanie obrazovky“.  Na ikone Galéria je označená modrým štvorcom. Text popisu znie: Aktuálna obrazovka obsahuje aplikácie. Ťuknutím jedným prstom vyberiete aplikáciu. Názov zvolenej aplikácie sa prečíta nahlas. Pohybujte prstom po položkách v strede obrazovky. Po preskúmaní položiek bude kurz pokračovať.

Tmavá obrazovka s Rýchlym menu

Na účely ochrany súkromia môžete nastaviť telefón tak, aby pri vypnutej obrazovke fungoval štandardne.

Použitím Rýchleho menu môžete nastaviť funkcie s tmavou obrazovkou. Keď je zapnutá funkcia Voice Assistant, telefón poskytuje hovorenú spätnú väzbu, ktorá pomáha nevidiacim používateľom a používateľom so slabým zrakom. Keď je zapnuté Rýchle písanie, môžete klávesnicu Samsung použiť jedným klepnutím na klávesy.

Rýchle písanie

Po dotyku klávesnice Samsung je telefón pripravený prečítať kláves pod vaším prstom. Stačí zložiť prst z obrazovky a vyberie sa požadovaný znak.

Pri zadávaní výrazu „Všetko naj“ sa automaticky zobrazí slovo „najlepšie“.

Zlepšenia viditeľnosti

Motív s vysokým kontrastom

Pre lepšiu čitateľnosť a vyššiu viditeľnosť použite motív so svetlým obsahom na tmavom pozadí. Pomáha to znižovať námahu očí pri používaní telefónu v tmavom prostredí alebo počas dlhšej doby. V službe Galaxy Themes sú k dispozícii rôzne motívy s vysokým kontrastom.

Je zobrazené menu Zobrazenie. Funkcia Adaptívny jas je „zapnutá“.

Vysokokontrastné písma

Zmenou farby a obrysu písiem môžete zväčšiť kontrast medzi textom a pozadím.

Je zobrazené menu Zlepšenia viditeľnosti. Funkcia Vysokokontrastné písma je „zapnutá“. Text popisu uvádza: Môžete zvýrazniť písma upravením ich farby a obrysu.

Klávesnica s vys. kontr.

Široký výber možností klávesnice s vys. kontr. zvyšuje veľkosť klávesnice Samsung a mení farbu klávesov, aby sa zvýšil kontrast medzi textom a pozadím.

Animovaný obrázok klávesnice. Klávesnica s vys. kontr. sa mení krok za krokom. Zobrazuje sa od žltej klávesnice s čiernym textom, cez čiernu s bielym textom, čiernu so žltým textom po modrú klávesnicu s bielym textom.

Zobraziť tvary tlačidiel

Tlačidlá sa zobrazia farebne zvýraznené.

Tlačidlá Zrušiť a Uložiť sú zvýraznené čiernou, aby ich používateľ lepšie videl.

Negatívne farby

Je možné invertovať farby obrazovky a dosiahnuť tak lepšiu viditeľnosť.

Funkcia Negatívne farby je „zapnutá“.

Úprava nastavenia farieb

Ak máte problémy s rozpoznávaním farieb, môžete prispôsobiť zobrazenie farieb na obrazovke. Telefón následne vykoná úpravy, aby boli farby lepšie rozlíšené.

Je zobrazené menu Úprava nastavenia farieb. Funkcia Úprava nastavenia farieb je „zapnutá“ a je vybratá možnosť Odtiene sivej. Text popisu uvádza: Ak máte problém vidieť niektoré farby, upravte nastavenia farieb displeja.

Farebná šošovka

Pre niektorých ľudí je čítanie na bielej obrazovke náročné alebo rušivé a znemožňuje im sústrediť sa na článok alebo správu. Ak máte tento problém, môže vám pomôcť funkcia Farebná šošovka. Bolo preukázané, že zmenou farby obrazovky možno vylepšiť rýchlosť čítania a jeho pohodlie.

* Táto funkcia nemusí byť podporovaná na základe parametrov modelu.

Je zobrazené menu Farebná šošovka. Funkcia Farebná šošovka je „zapnutá“, pričom je nastavená 20 % nepriehľadnosť a je vybratá modrá farba. Text popisu uvádza: Pridajte farebný filter na celú obrazovku. Môže vám to uľahčiť čítanie textu.

* Táto funkcia nemusí byť podporovaná na základe parametrov modelu.

Okno lupy

Pomocou Okna lupy môžete zväčšiť obsah, ktorý je ťažko čitateľný v samostatnom, pohyblivom okne.

Okno lupy je použité na zobrazenie Londýna a Berlína na mape sveta.

Veľkosť a štýl písma

Môžete zmeniť veľkosť a štýl písma.

Sú zobrazené možnosti pre veľkosť písma, štýl písma a tučné písmo.

Lupa obrazovky

Môžete zmeniť lupu obrazovky. Upraví sa tým veľkosť položiek na obrazovke.

Posúvač Lupy obrazovky je nastavený na strednú hodnotu. Text popisu uvádza: Môžete zväčšovať a zmenšovať položky na obrazovke.

Miniaplikácia Lupa

Miniaplikácia Lupa zahŕňa funkcie, ako je digitálne priblíženie, možnosti farieb a snímanie pomocou fotoaparátu.

Obrázok miniaplikácie Lupa použitej na mobilnom telefóne na účely digitálneho priblíženia.

Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu

Detektory zvuku

Detektory zvuku umožňujú zariadeniu rozpoznávať zvuk plačúceho dieťaťa alebo zvončeka vchodových dverí. Oznámenie bude dané formou vizuálnych tipov a vibrácie.

Obrázok mobilného telefónu s funkciou Detektory zvuku použitou na upozornenie na plačúce dieťa.

Stíšiť všetky zvuky

Funkcia Stíšiť všetky zvuky vypne všetky zvuky zariadenia.

Je zobrazené menu Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu.  Je zapnutá funkcia Stíšiť všetky zvuky. Text popisu uvádza: Vypnú sa všetky zvuky telefónu vrátane hovorov, upozornení a médií.

Podpora načúvacích pomôcok

Zlepšuje kvalitu zvuku na lepšie fungovanie s načúvacími pomôckami.

* Táto funkcia nemusí byť podporovaná na základe parametrov modelu.

Je zobrazené menu Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu. Je zapnutá podpora načúvacích pomôcok. Text popisu uvádza: Zlepšuje kvalitu zvuku na lepšie fungovanie s načúvacími pomôckami.

* Táto funkcia nemusí byť podporovaná na základe parametrov modelu.

Vyváž. ľavého/prav. zvuku

Upravuje vyváž. ľavého/prav. zvuku podľa vašich sluchových potrieb.

Je zobrazené menu Vylepšenia pre osoby s poškodením sluchu. Posúvač vyváženia ľavého/pravého. zvuku je nastavený na prostrednú hodnotu. Text popisu uvádza: Umožňuje upraviť vyváženie ľavého/pravého zvuku (okrem hovorov) pri používaní slúchadiel.

Monofónny zvuk

Monofónny zvuk kombinuje stereo zvuk do jedného signálu, ktorý sa prehráva cez všetky reproduktory. Túto funkciu používajte, ak máte sluchové postihnutie alebo ak je v danej situácii vhodnejšie použitie jedného slúchadla.

Funkcia Monofónny zvuk je „zapnutá“. Text popisu uvádza: Prepne zvuk zo stereofónneho na monofónny na počúvanie jedným uchom.

Reč na text

Môžete čítať slová inej osoby na obrazovke. Zaznamenajte hlas pomocou mikrofónu a automaticky sa prevedie na text.

Obrázok mobilného telefónu, ktorý prevádza reč osoby na text.

Interakcia a zručnosť

Univerzálny prepínač

Umožňuje ovládať dotykovú obrazovku pripojením externého prepínača, ťuknutím na obrazovku alebo pomocou pohybov hlavy a gest tváre.

Je zobrazené menu „Interakcia a zručnosť“. Je zapnutá funkcia Univerzálny prepínač. Sú zobrazené prispôsobené ikony s textom: Telefón môžete ovládať pomocou vlastných prepínačov

Pomocné menu

Umožňuje zobraziť ikonu asistenčného odkazu pre prístup k aplikáciám, funkciám a nastaveniam. Telefón môžete jednoducho ovládať ťuknutím na asistenčné menu v ikone.

Pomocne menu je zapnuté. Sú zobrazené jednoduché ikony Asistenčného menu.

Ovládanie interakcií

Zapnutím režimu ovládania interakcií môžete obmedziť citlivosť telefónu na interakciu dotykom pri používaní aplikácií.

Zobrazuje sa menu Nastavenie blokovanej oblasti. Je zapnutá funkcia Ovládanie interakcií.

Trvanie ťuknutia

Nastavte, ako dlho je nutné udržiavať interakciu, aby sa rozpoznala ako ťuknutie. Pomôže to znížiť neželané chyby akcií po ťuknutí.

Funkcia Trvanie ťuknutia je „vypnutá“. Nastavte, ako dlho je nutné udržiavať interakciu, aby sa rozpoznala ako ťuknutie.

Ignorovanie opakovaných dotykov

Pre niektorých ľudí môže byť dotyková interakcia náročná kvôli problémom s pohybmi prstov. Ak máte tento problém, môže pomôcť funkcia Ignorovanie opakovaných dotykov. Umožňuje nastaviť čas, počas ktorého sa budú ignorovať všetky opakované dotyky počas obdobia po úvodnom dotyku.

Funkcia Ignorovanie opakovaných dotykov je vypnutá. Platné je len prvé ťuknutie. Viacnásobné dotyky sa budú po nastavenú dobu ignorovať. Môžete to otestovať ťuknutím.

Prijímanie a ukončovanie hovorov

Hovory môžete prijímať tlačidlom zvýšenia hlasitosti a ukončovať ich tlačidlom napájania.

Je zobrazené menu Prijímanie a ukončovanie hovorov. Štyri možnosti – Čítať nahlas mená volajúcich, Prijímať hovory tlačidlom zvýšenia hlasitosti, Automatická odpoveď a Ukončiť hovory stlačením tlačidla napájania – sú všetky zapnuté.

Jednoduché zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť pohybom ruky nad snímačom v hornej časti telefónu. Obrazovku môžete zapnúť bez nutnosti stlačenia klávesov.

*Táto funkcia, v závislosti od špecifikácií produktu, nemusí byť podporovaná na niektorých modeloch vydaných v roku 2019 alebo neskôr.

Je zobrazené menu Jednoduché zapnutie obrazovky. Funkcia Jednoduché zapnutie obrazovky je zapnutá. Menu zobrazuje ilustračný obrázok mobilného telefónu s pravou rukou osoby nad ním.

*Táto funkcia, v závislosti od špecifikácií produktu, nemusí byť podporovaná na niektorých modeloch vydaných v roku 2019 alebo neskôr.

Potiahnutie jedným ťuknutím

Po zaznení budíka alebo zobrazení prichádzajúceho hovoru môžete namiesto potiahnutia tlačidla ťuknutím na naň vypnúť budík alebo prijať hovor.

*Táto funkcia, v závislosti od špecifikácií produktu, nemusí byť podporovaná na niektorých modeloch vydaných v roku 2019 alebo neskôr.

Je zobrazené menu „Interakcia a zručnosť“. Funkcia Potiahnutie jedným ťuknutím je zapnutá.

*Táto funkcia, v závislosti od špecifikácií produktu, nemusí byť podporovaná na niektorých modeloch vydaných v roku 2019 alebo neskôr.

Smerový zámok

Ak máte problém používať zámky pomocou vzoru, môžete jednoducho odomykať telefón smerovou kombináciou, ktorú si nastavíte.

*Táto funkcia nie je podporovaná pre novšie modely od roku 2019.

Obrázok mobilného telefónu zobrazujúci šípku doprava na obrazovke, ktorá predstavuje funkciu smerového zámku.

*Táto funkcia nie je podporovaná pre novšie modely od roku 2019.

Rozšírené nastavenia

Tlačidlo napájania a tlačidlo zvýšenia hlasitosti

Rýchlym súčasným stlačením tlačidla napájania a tlačidla zvýšenia hlasitosti môžete zapnúť a vypnúť funkcie zjednodušenia prístupu.

Obrázok kontextového menu priameho prístupu. V zozname zobrazuje možnosti „Zjednodušenie prístupu“, „Hlasový asistent“, „Univerzálny prepínač“ a „Okno lupy“ a „Interakcia a zručnosť“.

Oznamovanie bleskom

Funkcia Oznamovanie bleskom spôsobí bliknutie svetla fotoaparátu alebo obrazovky, keď dostanete oznámenia alebo keď zaznie budík.

Je zobrazené menu Oznamovanie bleskom. Funkcie Blesk fotoaparátu a blikanie obrazovky sú zapnuté. Text popisu uvádza: Pri prijatí oznámení alebo znení budíkov bude blikať svetlo fotoaparátu alebo obrazovka.

Pripomenutia oznámení

Zariadenie môžete nastaviť tak, že vás vo vopred nastavených intervaloch upozorní na oznámenia, ktoré ste si neskontrolovali.

Je zobrazené menu Pripomenutia oznámení. Funkcia Pripomenutia oznámení je „zapnutá“. Text popisu uvádza: Budete dostávať pravidelné pripomenutia o oznámeniach z vybratých aplikácií a služieb. Vymazaním oznámení môžete pripomenutia zastaviť.

Hlasový štítok

Môžete používať štítky NFC na odlíšenie objektov s podobným tvarom, a to tak, že k nim pripevníte rôzne štítky. Môžete nahrať hlasovú nahrávku a priradiť ju k štítku NFC. Hlasová nahrávka sa prehrá, keď umiestníte telefón do blízkosti štítka NFC.

Obrázok mobilného telefónu prehrávajúceho hlasovú nahrávku.

Resetovanie nastavení zjednodušenia prístupu

Môžete resetovať nastavenia zjednodušenia ovládania na predvolené hodnoty oddelene od ostatných nastavení.

Je zobrazené menu Nastavenia zjednodušenia prístupu. Tlačidlo Resetovať nastavenia je sprevádzané textom popisu: Nastavenia zjednodušenia prístupu sa resetujú na predvolené hodnoty. Súvisiace nastavenia, ako je klávesnica a veľkosť písma, sa nezmenia. Nastavenia zjednodušenia prístupu v stiahnutých aplikáciách sa nezmenia. Neovplyvní to vaše osobné údaje.
* Obrázky zariadení sú simulované na ilustračné účely.