Pomocník pre zjednodušenie ovládania

Průvodce globální navigací

Používání globálního navigačního panelu na našem webu

1. Jak vyhledat podnabídky souhrnné navigační lišty

 Så hittar du undermenyer i det globala navigeringsfältet

1.1. Chcete-li nalézt podnabídky určité položky na našem globálním navigačním panelu, opakovaně stiskávejte tabulátor, dokud nepřejdete na požadovanou položku. Podnabídky se zobrazí automaticky po stisku klávesy Enter na dané položce.

Chcete-li například nalézt podnabídky položky „Mobilní zařízení“, přejděte na tuto položku opakovaným stisknutím tabulátoru. Poté, co na této položce stisknete klávesu Enter, zobrazí se různé podnabídky, jako například „Chytré telefony, Tablety, Wearables a Příslušenství mobilních zařízení“.

1.2. Chcete-li procházet položkami nějaké skupiny na globálním navigačním panelu, stiskněte tabulátor, když je zaměřený na hlavní položku.

Chcete-li například přejít na položky skupiny „Chytré telefony“, stiskněte tabulátor, když je na tuto položku zaměřena klávesnice.

1.3 Chcete-li na globálním navigačním panelu přejít na další skupinu, opakovaně stiskávejte tabulátor, dokud neprojdete všechny položky v dané skupině. Dalším prvkem v zaměření bude následující skupina.

Chcete-li například přejít na další skupinu za skupinou „Chytré telefony. Tablety, Wearables, Příslušenství pro mobilní telefony”, opakovaně stiskávejte tabulátor, dokud neprojdete všechny položky v dané skupině. Po stisku tabulátoru na poslední položce ve skupině se zaměření klávesnice přesune na následující skupinu („Samsung Pay“).

1.4 Chcete-li se na globálním navigačním panelu vrátit na předchozí položku, podržte klávesu Shift a stiskněte tabulátor. Tím se zaměření klávesnice přesune na předchozí položku. Kombinaci kláves Shift+tabulátor můžete použít opakovaně a vracet se tak zpět podle potřeby.

Chcete-li se například vrátit na položku „Chytré telefony“, když je zaměření klávesnice na položce „Tablety“, stiskněte jednou Shift+tabulátor.  

2. Používání vyhledávání na globálním navigačním panelu

Använda sökfunktionen i det globala navigeringsfältet

2.1. Chcete-li na globálním navigačním panelu přesunout zaměření na vyhledávací pole, opakovaně stiskávejte tabulátor, dokud neprojdete všechny možnosti nabídky a zaměření klávesnice se nepřesune na ikonu „Hledat“. Poté stiskněte klávesu Enter.

2.2. Chcete-li do vyhledávacího pole na globálním navigačním panelu zadat nějaký výraz, pak když je zaměření klávesnice na ikoně Hledat, stiskněte jednou tabulátor.

Tím se zaměření přesune z ikony Hledat do vyhledávacího pole. Nyní můžete zadat klíčové slovo, které chcete vyhledat.

2.3. Chcete-li procházet návrhy hledání na globálním navigačním panelu, pak po zadání požadovaného klíčového slova do vyhledávacího pole opakovaně stiskávejte tabulátor, dokud se zaměření klávesnice nepřesune na první návrh v seznamu.

Nyní můžete opakovaným stiskáváním tabulátoru přecházet na další návrhy.

2.4 Chcete-li na globálním navigačním panelu vyhledat nějaký navržený výraz, stiskněte klávesu Enter, když je zaměření klávesnice na tomto výrazu.

Tato akce vás přenese na stránku „Výsledky hledání“ s produkty a obsahem, které vyhovují navrhovanému klíčovému slovu.

2.5. Chcete-li vyhledat přesně to klíčové slovo, které jste zadali na globálním navigačním panelu, stiskněte klávesu Enter, až jej ve vyhledávacím poli zadáte.

Tato akce vás přenese na stránku „Výsledky hledání“ s produkty a obsahem, které vyhovují zadanému klíčovému slovu.

3. Používání nákupního košíku na globálním navigačním panelu (u zemí nabízejících možnost online nakupování)

3.1. Chcete-li si prohlédnout položky nákupního košíku na globálním navigačním panelu, procházejte opakovaným stiskáváním tabulátoru položkami nabídky, dokud se zaměření klávesnice nepřesune na nákupní košík. Poté stiskem klávesy Enter rozbalte obsah nákupního košíku a zobrazte si produkty, které v něm máte vložené.

Odkaz na nákupní košík bude na globálním navigačním panelu dostupný pouze tehdy, pokud máte v nákupním košíku
vložené nějaké produkty.

3.2. Chcete-li z nákupního košíku na globálním navigačním panelu odebrat nějakou položku, opakovaně stiskávejte tabulátor v rozbaleném nákupním košíku, dokud se zaměření klávesnice nepřesune na volbu „Odebrat z košíku“. Stiskem klávesy Enter odeberte danou položku z košíku.

Odkaz na nákupní košík bude na globálním navigačním panelu dostupný pouze tehdy, pokud máte v nákupním košíku vložené nějaké produkty.

3.3. Chcete-li z globálního navigačního panelu přejít k placení, opakovaně stiskávejte tabulátor v rozbaleném nákupním košíku, dokud neprojdete všechny produkty v košíku. Když je zaměření klávesnice na poslední položce, přesuňte jej stisknutím tabulátoru na volbu „Zaplatit“.

Odkaz na nákupní košík bude na globálním navigačním panelu dostupný pouze tehdy, pokud máte v nákupním košíku vložené nějaké produkty.

Průvodce nabídkou filtru

Používání nabídky Filtr na našem webu

1. Jak otevřít nebo vynechat nabídku Filtr

Så gör du för att öppna eller hoppa över filtermenyn

1.1. Chcete-li otevřít nabídku Filtr, stiskávejte opakovaně tabulátor, dokud se zaměření klávesnice nepřesune na nějakou položku filtru. Nyní můžete dalším stiskem tabulátoru přeskočit na první volbu nabídky.

1.2. Chcete-li nabídku Filtr vynechat, několikrát stiskněte tabulátor, když je zaměření klávesnice na nějaké položce filtru.

Tím se bude zaměření klávesnice přesouvat přes skupiny filtrů. Až bude zaměření klávesnice na poslední skupině filtrů, opusťte jedním stisknutím tabulátoru nabídku Filtr a pokračujte na další prvek na stránce.

2. Procházení a výběr voleb filtru

 Så här bläddrar du bland och väljer filteralternativ

2.1. Chcete-li v nabídce Filtr rozbalit nějakou skupinu a zobrazit její volby, stiskněte jednou klávesu Enter, jakmile bude zaměření klávesnice na dané skupině.

Tím se skupina rozbalí a zobrazí se její volby.

2.2. Chcete-li v nabídce Filtr přeskočit na první volbu skupiny, stiskněte jednou tabulátor, když je zaměření klávesnice na dané skupině.

Tím se zaměření přesune na první volbu v dané skupině.

2.3. Chcete-li v nabídce Filtr přeskočit na další skupinu, stiskněte jednou tabulátor, když je zaměření klávesnice na předchozí skupině. Je-li skupina rozbalená, musíte tabulátor stiskávat opakovaně, dokud neprojdete všechny dostupné volby v dané skupině.

2.4. Chcete-li v nabídce Filtr přeskočit na další skupinu, stiskněte jednou tabulátor, když je zaměření klávesnice na předchozí skupině. Je-li skupina rozbalená, musíte tabulátor stiskávat opakovaně, dokud neprojdete všechny dostupné volby v dané skupině.

2.5. Chcete-li přeskočit na předchozí volbu nebo skupinu filtru v nabídce Filtr, podržte klávesu Shift a stiskněte jednou tabulátor. Tím se zaměření klávesnice přesune na předchozí položku. Kombinaci kláves Shift+tabulátor můžete použít opakovaně a vracet se tak zpět podle potřeby.

2.6. Volbu filtru vyberete jedním stiskem mezerníku. Opětovný stiskem mezerníku výběr volby filtru zrušíte.

3. Zrušení výběru všech vybraných filtrů

Så rensar du alla valda filter

3.1. Chcete-li v nabídce Filtr přejít na volbu „VYMAZAT FILTRY“, stiskávejte opakovaně tabulátor, dokud neprojdete všechny dostupné filtry. Když je zaměření klávesnice na posledním filtru, přesuňte ho stiskem tabulátoru na volbu „VYMAZAT FILTRY“.

3.2. Chcete-li v nabídce Filtr zrušit výběr všech vybraných filtrů, stiskněte jednou klávesu Enter, když je zaměření klávesnice na volbě „VYMAZAT FILTRY“. Tím se zruší výběr všech dříve vybraných voleb filtru.

Průvodce odkazy „Přeskočit na“

Používání odkazů „Přeskočit na“ na našem webu

1. Používání odkazů „Přeskočit na

Komma åt och använda hoppa över-länkar

1.1. Přeskočit na obsah. Toto je první odkaz, se kterým se na našich stránkách setkáte, když stisknete tabulátor. Chcete-li vynechat globální navigační panel a přejít na stránce přímo na část s obsahem, stiskněte klávesu Enter, když je zaměření klávesnice na odkazu „Přeskočit na obsah“.

1.2. Přeskočit na nápovědu k usnadnění přístupu. Toto je druhý odkaz, se kterým se na našich stránkách setkáte, když je procházíte pomocí tabulátoru. Chcete-li přeskočit celou stránku a přejít přímo na odkaz nápovědy usnadnění přístupu v nabídce zápatí, stiskněte klávesu Enter, když je zaměření klávesnice na odkazu „Přeskočit na nápovědu k usnadnění přístupu“.