Ako zvýšiť výkon mojej umývačky?

Existuje niekoľko spôsobov, ktoré Vám zaručia najlepší výkon Vašej umývačky.

Je veľmi dôležité udržovať Váš prístroj funkčný. Preto venujte pozornosť pri uvádzaní umývačky do prevádzky a udržujte ju aj naďalej v čistote.

Naďalej je tiež dôležité vybrať si program, ktorý je prispôsobený odpovedajúcej záťaži. V závislosti na Vašom modeli, má umývačka Samsung odlišné umývacie programy a ďalšie funkcie, ktoré pomôžu získať tie najlepšie výsledky.

Berte na vedomie: Programy a funkcie sa môžu líšiť v závislosti na modeli umývačky.

Udržujte funkcie

Pokiaľ si pri používaní umývačky všimnete neobvyklý hluk, najpravdepodobnejšou príčinou je spôsob uloženia riadu. Veľký riad alebo kuchynské príslušenstvo môže zasahovať do točiacich sa trysiek: pred spustením umývačky doproučujeme pretočiť všetky trysky ručne. 

Pokiaľ sa neuvoľní umývací prostriedok, môže to byť tým, že niektorý riad bráni otvoreniu dvierok dávkovača. To môže spôsobiť slabý čistiaci výkon a na riade môžu zostať zbytky nečistôt.

Použitie ďalších možností programov

Existuje niekoľko rôznych programov a ďalších funkcií, ktoré môžete použiť pre svoj umývací cyklus:

  • StormWash: Umývajte hrnce a panvice alebo veľmi špinavý riad bez predumývania.
  • Hi-Temp Wash: Zvýši teplotu umývania pre lepšie čistenie špinavého riadu.
  • Zone Booster: Aktivuje bočné trysky k zasiahnutiu ťažko umývateľných miest.

Berte na vedomie: Niektoré programy a funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých modeloch, viď príručka k umývačke.

Získajte najlepší sušiaci výkon

Výkon sušenia závisí na type riadu vo vnútri umývačky, a preto je veľmi dôležité vybrať najvhodnejší program a funkcie pre každý cyklus.

Napríklad je bežné, že plasty zostávajú mokré aj po sušení. Nejedná sa teda o poruchu, ale o jednu z vlastností tohto materiálu. 

Pridajte tekutý prostriedok pre opláchnutie

Kvapalina pre oplachovanie zlepšuje výkon sušenia, vždy sa uistite, že je dávkovač plný, a to kontrolou hladiny na indikátore dávkovača.

 Vždy sa uistite, že je dávkovač plný, a to kontrolou hladiny na indikátore dávkovača.
1 Indikátor dávkovača.

Zvyšte úroveň využitia oplachovacej kvapaliny pre lepšie sušenie riadu ( max. 1 - 6 minút).

Zvyšte úroveň využitia oplachovacej kvapaliny

Možnosť dezinfekcie

Pokiaľ je zvolený program Sanitize, teplota se v poslednom cykluse oplachovania zvýši na 72˚C. Táto vysoká teplota je nevyhnutná pre dezinfekciu Vášho riadu a tiež urýchľuje proces sušenia a zlepšuje jeho výkon.

Berte na vedomie: Vyššia teplota môže poškodiť plastový riad, venujte preto pozornosť pri umývaní a vždy sa uistite, že je riad označený ako vhodný do umývačky riadu.  

Ďalšie informácie, ako využiť program Sanitize.

Použite funkciu AutoRelease dry

Pokiaľ je táto funkcia k dispozícii vo Vašej umývačke riadu, uistite sa, že je aktivovaná, aby sa dvere zariadenia automaticky otvorili hneď po skončení cyklu. Funkcia tak umožní, aby vzniknutá vlhkosť unikla von.

Pokiaľ touto funkciou Vaša umývačka nedisponuje, otvorte ju natoľko, aby medzi dvierkami a tesnením vzniknul priestor.

Ďakujeme vám za vašu reakciu