Aké sú na mojej Samsung TV dostupné funkcie zjednodušenia prístupu?

TV Samsung QLED

Zvyšovanie dostupnosti našej technológie, je jedným z hlavných záujmov spoločnosti Samsung. Funkcie zjednodušenia prístupu boli navrhnuté tak, aby všetci mali prístup k všetkým našim produktom a mohli si ich využívať naplno.


Prístup k nastaveniu Zjednodušenia prístupu je rýchly a jednoduchý. Väčšinu funkcií Zjednodušenia prístupu TV môžete aktivovať stlačením a podržaním tlačidla Hlasitosť alebo Stíšenie na inteligentnom diaľkovom ovládači Vášho televízora alebo prechodom na "Nastavenia", potom na "Všeobecné" a "Prístupnosť" v ponuke televízora.

Berte na vedomie: Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti na modeli a verzii softvéru.

Nastavenie

Popis

Hlasový sprievodca

Hlasový sprievodca umožňuje televízoru čítať text na obrazovke a poskytuje verbálnu spätnú väzbu o aktuálnom kanáli a informáciách o programe. Tiež nahlas prečíta celý text zobrazený v Elektronickom Programovom Sprievodcovi (EPG). Hlasový sprievodca funguje pre každú ponuku na televízore, môžete tiež upraviť výšku a tón hlasu sprievodcu podľa svojich preferencií.


Zvukový popis

Zvukový popis je služba poskytovaná mnohými televíznymi programami vo Veľkej Británii, pričom je vysielaná ďalšia zvuková stopa, ktorá poskytuje verbálny popis scény pre zjednodušenie porozumenia.

Vysoký kontrast

Režim Vysoký kontrast konfiguruje televízor tak, aby zobrazoval všetky ponuky s priesvitným čiernym pozadím a bielym alebo žltým písmom. To Vám poskytuje maximálny kontrast a viditeľnosť textu a je veľmi užitočné, pokiaľ máte akúkoľvek formu zrakového postihnutia.


Zväčšiť

Zväčšiť umožňuje zobraziť dôležité prvky na obrazovke s väčším alebo zväčšeným efektom.


Naučte sa používať diaľkový ovládač

Televízor vstúpi do režimu výuky, ktorý Vám pomôže čo najlepšie využiť zážitok zo sledovania. V tomto režime Vám televízor pomôže tým, že pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači povie, čo toto tlačidlo robí. Prostredníctvom tejto funkcie sa môžu zrakovo postihnutí a slepí používatelia rýchlo naučiť umiestnenie a ovládanie tlačidiel na diaľkovom ovládači, bez toho, aby to ovplyvnilo normálnu prevádzku televízora.


Obrazovka ponuky učenia

Po aktivácii Vám televízor povie štruktúru a funkcie ponúk, ktoré vyberete.


Paleta sivej

Zmeňte farbu televíznej obrazovky na čiernobiely tón, aby ste zaostrili rozostrené okraje spôsobené farbami.


Inverzia farieb

Zmeňte farby textu a pozadia obrazovky, aby ste ho lepšie prečítali.


Aplikácia SeeColors

Aplikácia SeeColors – umožňuje ľuďom s nedostatkom farebného videnia vidieť celé spektrum farieb na televíznych obrazovkách Samsung QLED.


Nastavenie

Popis

Viacvýstupový zvuk

Viacvýstupový zvuk Vám poskytuje flexibilitu pri konfigurácii zvukového výstupu televízora, keď sú k televízore pripojené Bluetooth slúchadlá. Môžete si vybrať, či bude zvuk smerovať na viac zariadení s nezávislým ovládaním hlasitosti. Pokiaľ má jeden člen vašej rodiny problémy so sluchom a potrebuje počúvať prostredníctvom vlastných slúchadiel, funkcia Viacvýstupový zvuk to zjednodušuje, bez toho aby sa automaticky deaktivoval zvuk z reproduktorov TV.


Titulky

Titulky sú poskytované takmer pre všetky televízne programy. Dialóg je vizuálne zobrazený ako text na televíznej obrazovke.


Priblíženie znakového jazyka

Priblíženie znakového jazyka automaticky rozpoznáva a zväčšuje oblasť znakového jazyka pre sluchovo postihnutých. Môžete určiť oblasť znakového jazyka na obrazovke a upraviť zväčšenie. Túto funkciu môžu diváci so zrakovým postihnutím tiež použiť k priblíženiu určitej oblasti.


Berte na vedomie: Miestne ponuky sa nemusia na niektorých modeloch a v niektorých geografických oblastiach zobraziť.

1 Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači.

Berte na vedomie: V závislosti na type diaľkového ovládača, ktorý máte, budete možno namiesto toho musieť stlačiť "Menu" alebo "Nastavenia". 

Tlačidlo Domov je zobrazené na ovládači
2 Pomocou ľavého a pravého tlačidla na diaľkovom ovládači prejdite na "Nastavenia".
Na televízore je vybranaá ponuka Nastavenia
3 Vyberte "Všeobecné".
Na televízore je vybraná ponuka Všeobecné nastavenie
4 Vyberte možnosť "Zjednodušenie prístupu".
5 V tejto ponuke môžete vybrať svoje preferencie.

Napríklad:

  • Vyberte "Nastavenie hlasového sprievodcu". V tejto ponuke môžete tiež upraviť ďalšie nastavenie, napríklad hlasitosť, rýchlosť hlasového sprievodcu a zvuk.
  • Zvoľte "Nastavenie titulkov". V tejto ponuke môžete konfigurovať podrobné možnosti titulkov, ako je jazyk, načasovanie, veľkosť a farba. Titulky sa budú zobrazovať len v aplikáciách alebo programoch, ktoré podporujú titulky.

Ďakujeme vám za vašu reakciu