Ako doladiť novú frekvenciu, ktorá nie je v zozname - Freesat

Dôležité: Tento návod obsahuje technické alebo iné informácie pre pokročilých používateľov a slúži primárne ako doplnkový materiál telefonickej podpory.

V prípade dotazov a nejasností neváhajte kontaktovať infolinku Samsung na čísle 0800 726 786.

Tento postup popisuje, ako doladiť úplne novú frekvenciu, ktorá nie je v zozname predvolených.

1 Stlačte na ovládači tlačidlo s ikonou Domčeka a otvorte Nastavenia. Ďalej potvrďte Vysielanie.
2 Otvorte položku Nastavenie pre pokročilých a ďalej potvrďte Ručné ladenie.
3 Potvrďte názov družice (mal by tam byť) Thor Intelsat 0,8W, ďalej otvorte položku Transpondér.
4 Frekvencia s potrebnými parametrami nie je v zozname, je nutné zadať všetky hodnoty ručne. Zíďte teda až úplne nadol, na poslednom mieste je položka Nová, tú potvrďte. Ďalej otvorte položku Kmitočet.
5 V prípade, že máte klasický ovládač s číslami, tak zadajte potrebné hodnoty, nová frekvencia Freesatu 11804, a potvrďte.
6 Pokiaľ máte Smart ovládač bez číselných tlačidiel, a klávesnica sa sama nezobrazí, tak je potrebné na ovládači stlačiť tlačidlo 123. Keď zadáte čísla, tak stlačte šípku nahor a potvrďte OK. Potom ešte na ovládači stlačte potvrdzovacie tlačidlo pre uloženie frekvencie.
7 Rovnako postupujte pri zadávaní Prenosovej rýchlosti. (zadajte 30000) Nakoniec je potrebné zvoliť Polarizáciu, tá je v tomto prípade Vertikálna. Otvorte riadok Polarizácia a zvoľte Vertikálna.
8 Zíďte nadol a potvrďte Uložiť.
9 Zobrazil sa signál a aj správny názov siete, potvrďte Hľadať. Nové stanice sa uložia na koniec zoznamu staníc. Tie staré stanice, bez signálu, je doporučené vymazať. Rovnakým spôsobom zadajte ďalšie nové frekvencie.

Ďakujeme vám za vašu reakciu