Ako nastaviť HbbTV?

Tento návod popisuje, ako sprevádzkovať hybridné vysielanie – HbbTV, cez ktoré je možné zobraziť internetový obsah danej TV stanice. Napr. archív programov. 

 

V rade M, MU, Q je pre inštaláciu aplikácie HbbTV vyžadované, aby v TV bol prihlásený Samsung účet. V prípade, že ho máte už nastavený z úvodného nastavenia TV, tak pokračujte hneď od bodu 11).

1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo s ikonou Domčeka. Následne sa premiestnite doľava na ozubené koliesko Nastavenia a potvrďte. Zíďte na sekciu Všeobecné a zvoľte ju.
2 Otvorte Správca systému, ďalej vyberte položku Účet Samsung.
3 V prípade, že už máte Samsung účet, napríklad už skôr vytvorený v mobilnom telefóne Samsung, tak potvrďte Prihlásiť a vyplňte Vám známe údaje. V opačnom prípade bude potrebné účet vytvoriť, potvrďte teda Vytvoriť účet. Odsúhlaste, že máte viac ako 18 rokov.
4 Potvrďte, že súhlasíte s podmienkami. Teraz je potrebné zadať ID, teda emailovú adresu, stlačte potvrdzovacie tlačidlo.
5 Napíšte Vašu emailovú adresu, potom prejdite na Ďalej a potvrďte. Overí sa, či je ID voľné, potvrďte OK.
6 Zadajte heslo, ktoré si dobre zapamätáte, keď v budúcnosti bude napr. potrebné TV obnoviť do predvoleného nastavenia. Z dôvodu bezpečnosti zadajte heslo dlhé 6 – 15 znakov. Nie je dovolené použiť heslo, kde sú znaky alebo čísla v postupnej rade za sebou (napr. 1234), TV nedovolí také heslo uložiť.
7 Pri korektnom hesle, sa sprístupní tlačidlo Hotovo, potvrďte. V ďalšom kroku skontrolujte údaje a potvrďte Ďalej.
8 Stlačte potvrdzovacie tlačidlo, zadajte meno a potvrďte Ďalej.
9 Rovnakým spôsobom zadajte priezvisko, nakoniec dátum narodenia.
10 Potvrďte Ďalej a následne Hotovo. Účet je vytvorený.
11 Teraz už môžete vykonať samotnú aktiváciu HbbTV. Opäť na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo s ikonou Domčeka. Vľavo otvorte ikonu Apps. Zobrazí sa prostredie s aplikáciami, zíďte nižšie na sekciu Žáner.
12 Zvoľte kategóriu Informácie. Tu nájdete a otvoríte HbbTV.
13 Potvrďte Inštalovať, až sa tak stane, tak zvoľte Otvoriť.
14 Potvrďte Aktivovať HbbTV, následne OK.
15 HbbTV bolo aktivované, informácie na obrazovke ukazujú menu, kde je možné nastaviť podrobnosti o HbbTV.
16 Tlačidlom späť odíďte zo Smart hubu a prepnite na stanicu, ktorá používa HbbTV, napr. stanica ČT. Až sa zobrazí indikácia červeného bodu, stlačte na smart ovládači tlačidlo ••••, kde vyvoláte ponuku a horná časť kruhového tlačidla je červené A. Zobrazí sa obsah HbbTV.

Zo Set Top Box, zapojeného v porte HDMI, nejde signál cez TV tuner, preto nie je HbbTV k dispozícii.

 

Pri spustenom Timeshifte, alebo nahrávaní nie je HbbTV k dispozícii.

 

Je nutné, aby HbbTV podporoval aj poskytovateľ vysielania. Podpora je v klasickom pozemnom vysielaní (DVB-T), káblovej televízie UPC a satelitného poskytovateľa Skylink.

 

Satelitní poskytovatelia Freesat a DigiTV nepodporujú HbbTV. Pri menších, alebo lokálnych káblových poskytovateľoch sa informujte priamo u nich, či podporujú HbbTV.

Ďakujeme vám za vašu reakciu