Možnosti nahrávania programov a použitie funkcie Picture In Picture

Dôležité: Televízia modelového roku 2021 a novšia už funkciu nahrávania programov nepodporujú.

TV majú možnosť nahrávať programy na disk, či zobrazovať v menšom okne náhľad inej stanice (Picture In Picture). Podľa toho, či TV obsahuje 1 alebo 2 tunery, je
možné rozdielne tieto funkcie používať. 
 

TV s 2 tunerami má klasický jeden anténny konektor pre pozemné aj káblové vysielanie, „rozdvojka“ je vo vnútri TV. Satelitné konektory sú 2 (Main, Sub). V prípade

satelitu je nutné v menu TV prepnúť typ antény na Duálna. 
 

TV s 1 tunerom - PIP:PIP je možné kombinovať len so zdrojom HDMI, tzn. že len keď máte prepnuté na zdroj HDMI. Napr. pri sledovaní Blue Ray prehrávača, alebo zobrazenie z PC, si je možné spustiť malé okno s TV vysielaním.
 

TV s 1 tunerom - nahrávanie:

1 Pozemné vysielanie (DVB-T, DVB-T2).

V súčasnej dobe nie je pozemné vysielanie nijak kódované, nie je teda (zatiaľ) potrebná žiadna dekódovacia karta. V digitálnom vysielaní sa na 1 multiplexe
(jednoducho povedané na jednej frekvencii) distribuuje 4 až 11 TV staníc (záleží, či sa jedná o bežné, či HD rozlíšenie) a niekde aj rádiá.

Keď nahrávate nejakú TV stanicu, tak v tej istej chvíli môžete sledovať len stanicu, ktorá je v rovnakom multiplexe. V prípade prepnutia na stanicu v inom multiplexe TV upozorní, či chcete skutočne prepnúť a ukončiť nahrávanie.

2 Káblové vysielanie (DVB-C).

Tu záleží na poskytovateľovi, niektorí používajú dekódovacie karty, niektorí nie. Napr. pri najväčšom poskytovateľovi UPC, okrem základnej ponuky, je dekódovacia karta potrebná.

Použitie CI modula a dekódovacej karty už prináša obmedzenie. Karta môže dekódovať len 1 stanicu v reálnom čase, tzn., že keď nahrávate kódovanú stanicu, tak v tej istej chvíli môžete sledovať inú stanicu len, pokiaľ je v rovnakom multiplexe a nie je kódovaná.

3 Satelitné vysielanie (DVB-S, DVB-S2).

Totožné s káblovým vysielaním. satelitných poskytovateľov sú skoro všetky stanice kódované, výnimku tvoria spravodajské stanice.

TV s 2 tunerami – PIP: V týchto typoch TV je už možné kombinovať 2 stanice naraz. Možné obmedzenia sú zhodné ako pri nahrávaní a sú vysvetlené nižšie. 

TV s 2 tunerami – nahrávanie:

1 Pozemné vysielanie (DVB-T, DVB-T2).

V současné době není pozemní vysílání nijak kódováno, není tedy (zatím) potřeba žádná dekódovací karta. V digitálním vysílání se na 1 multiplexu (zjednodušeně řečeno na jedné frekvenci) distribuuje 4 až 11 TV stanic (záleží, zda se jedná o běžné, či HD rozlišení) a někde i rádia.

Při nahrávání lze sledovat jakýkoli jiný kanál, stejně tak při použití PIP lze libovolně sledovat 2 stanice najednou.

2 Káblové vysielanie (DVB-C).

Tu záleží na poskytovateľovi, niektorí používajú dekódovacie karty, niektorí nie. Pri najväčšom poskytovateľovi UPC, okrem základnej ponuky, je dekódovacia karta potrebná.

Použitie CI modula a dekódovacej karty už prináša obmedzenie. Karta môže dekódovať len 1 stanicu v reálnom čase, tzn., že keď nahrávate kódovanú stanicu, tak v tej istej chvíli môžete sledovať síce ľubovoľnú inú stanicu, ale len pokiaľ je nekódovaná. Platí aj naopak, sledovanie kódovaného a nahrávania nekódovaného. To platí aj pre PIP, sledovať je možné kódovanú a nekódovanú, prípadne 2 nekódované stanice. Ale nie je možné kombinovať 2 kódované.

3 Satelitné vysielanie (DVB-S, DVB-S2).

Obmedzenie sledovania, nahrávanie, alebo spustenie PIPa sú rovnaké ako pri 2 tunerového káblového príjmu, viď vyššie. Ďalej je potrebné mať na parabole min. dual LNB, teda konvertor s dvomi a viac výstupmi, a z dvoch výstupov zviesť 2 káble do TV.

Iné obmedzenia:

 - V žiadnom prípade nie je možné medzi sebou kombinovať Pozemné/Káblové/Satelitné vysielanie.

- Je možné nahrávať „len“ Digitálne kanále. Analógové nie je možné, tie sa však vyskytujú už len u káblových poskytovateľov ako doplnok.

- Ďalej nie je technicky možné nahrávať, pokiaľ TV prijíma signál zo Set Top Boxu, alebo satelitného receiveru. Vždy musí byť kábel od antény, káblového „konektora“, či satelitu zapojený priamo do konektora v TV.

Ďakujeme vám za vašu reakciu