Prečo sa môj televízor nestmavuje správne v Hernom režime?

Niektorí používatelia nahlásili problémy pri používaní Herného režimu na svojich televízoroch QLED. Oznámili, že ak je Herný režim zapnutý, stmavenie je príliš svetlé a pokiaľ je Herný režim vypnutý, je opäť normálny.

Televízna obrazovka zobrazuje nesprávne zatmievanie v Hernom režime a správne zatmievanie s vypnutou funkciou Herného režimu.

Tento problém je spôsobený chybou softvéru a je aktuálne predmetom šetrenia tímom Samsung. 

Aktualizácia softvéru je teraz k dispozícii. Zistite viac o aktualizácii softvéru na televíziu Samsung.

Ak ste aktivovali automatickú aktualizáciu, budete po inštalácii aktualizácie softvéru upozornení.

Please click the submit button below to share your feedback with us. Thank you for your participation.

Ďakujeme vám za vašu reakciu