Čo je to eARC a ako sa nastavuje na televízore Samsung Smart TV

Funkcia eARC umožňuje odosielať do televízora zvuk, ktorého zdrojom je kábel, satelit, stream alebo zdrojové zariadenia, pričom zvuk sa odošle do prijímača AVR alebo systému reproduktorov Soundbar prostredníctvom jedného kábla HDMI. Tým sa zabezpečí jednoduchosť pripojenia a zachová sa pôvodná kvalita zvuku.

Rozdiely medzi funkciami HDMI ARC a eARC


Skôr ako zvukové signály prejdú cez káble HDMI, väčšina televízorov ich skomprimuje. Funkcia eARC (Enhanced Audio Return Channel – rozšírený spätný zvukový kanál) umožňuje prenášať prostredníctvom kábla HDMI pôvodný zvukový signál s plným rozlíšením a reprodukovať tak zvuk v najvyššej kvalite bez kompromisov. Funkcia eARC je implementovaná v najnovšej špecifikácii HDMI 2.1. Jej najväčšou výhodou je výrazné zväčšenie šírky pásma a zvýšenie rýchlosti. To umožňuje prenášať zvuk vo vysokej kvalite z televízora do systému reproduktorov Soundbar alebo AV prijímača, pričom funkcia je kompatibilná s formátmi Dolby Atmos a DTS s vysokou prenosovou rýchlosťou.
 

Funkcia eARC sa často označuje aj ako funkcia ARC novej generácie. Preukázateľne podporuje väčšiu šírku pásma a vyššie rýchlosti. Vďaka tomu môžete prenášať zvuk vo vyššej kvalite z televízora HD do systému reproduktorov Soundbar alebo zvukového prijímača.

Formát zvuku

ARC

eARC

Dolby Digital

áno

áno

Dolby Digital+

áno

áno

Dolby TrueHD

nie

áno

Dolby ATMOS

áno (1)

áno

DTS, DTS Master, DTS-X

nie

nie

Viackanálové PCM (LPCM) *

nie

áno (2)

(1) Podpora Dolby ATMOS je dostupná len pre ATMOS založené na ARC Dolby Digital+.
(2) LPCM je podporovaný od modelov z roku 2021 (AU7000 alebo vyšších).
* Pri viackanálovom PCM je podporovaných maximálne 5,1 kanálov.

Modely podporujúce funkciu eARC

 • Televízor: UHD TU7000 a novšie modely.
 • Systém reproduktorov Soundbar: Q70T a novšie modely.
 • Formát zvuku: Podporované sú najnovšie formáty zvuku s vysokou prenosovou rýchlosťou, napríklad Dolby TrueHD, Dolby Atmos a ďalšie.

Poznámka: 

 • Je nutné použiť kábel HDMI s podporou funkcie eARC (HEAC alebo HEC).
 • Na televízore Smart TV musí byť povolená funkcia Anynet+ (HDMI-CEC).
 • Pri použití neschváleného kábla sa môže vyskytnúť chyba.

Nastavenia režimu HDMI-eARC


Pri zariadeniach s podporou funkcie eARC môžete zvážiť použitie režimu HDMI eARC. Počas pripájania zariadenia dôjde k dočasnému stlmeniu zvuku.

Podľa postupu nižšie nastavte vstupný zvuk televízora.

1. krok. Stlačte tlačidlo Domov na diaľkovom ovládači Samsung a potom vyberte položku Nastavenia.

Domov – ponuka Nastavenia

2. krok. Vyberte ponuku Zvuk a potom položku Expertné nastavenia.

Zvuk – Expertné nastavenia

3. krok. Prejdite na položku Režim HDMI eARC a stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom ovládači ju zapnite.

Zvuk – Expertné nastavenia

Poznámka:

 • Režim eARC je predvolene vypnutý (automatické pripojenie k funkcii ARC).
 • Funkcia eARC sa aktivuje len v prípade, že je zapnutý režim HDMI-eARC.

Je nutné povoliť protokoly HDMI-CEC v ponuke Nastavenia na televízore. Na televízoroch Samsung sa protokol HDMI-CEC označuje Anynet+. 
 

1. krok. Stlačte tlačidlo DOMOV na diaľkovom ovládači Samsung a potom vyberte položku Nastavenia.
 

2. krok. Na obrazovke Nastavenia vyberte ponuku Všeobecné a potom položku Správca externých zariadení.

Všeobecné – Správa externých zariadení

3. krok. V ponuke Správca externých zariadení prejdite na položku Anynet+ (HDMI-CEC) a stlačením tlačidla vstupu na diaľkovom ovládači funkciu Anynet+ zapnite.

Anynet HDMI CEC

Poznámka:

 • Port HDMI na zadnej strane televízora alebo zariadenia One Connect Box má označenie ARC.
 • Väčšina zariadení One Connect Box je vybavená portom HDMI-ARC (zvyčajne ide o tretí port HDMI).

Ak sa vyskytne problém s činnosťou funkcie ARC/eARC, najskôr odpojte všetky externé zariadenia (STB, zariadenia OTT atď.) pripojené k televízoru a potom zopakujte pokus o prehrávanie. Niektoré externé zariadenia nemusia byť v úplnom súlade so špecifikáciami pripojenia HDMI, čo môže spôsobovať problémy.
 

Pri pripojení k televízoru prostredníctvom funkcie eARC je nutné skontrolovať položky nižšie. 

 • Uistite sa, že port eARC (rovnaký ako port ARC) je zapojený.
 • Uistite sa, že pripojené AV zariadenie podporuje funkciu eARC.
 • Uistite sa, že kábel HDMI podporuje rozhranie HEAC alebo HEC.
 • Znova pripojte kábel HDMI a potom obnovte režim HDMI-eARC na hodnotu Automaticky.

Ak sa vyskytuje problém s výstupom zvuku (hoci je funkcia eARC pripojená správne), je nutné skontrolovať položku Formát digitálneho výstupného zvuku.

(Ponuka > Zvuk > Expertné nastavenia > Formát digitálneho výstupného zvuku).
 

Ak chcete zistiť, či AV zariadenie podporuje formát výstupu zvuku, vykonajte test výstupného zvuku. Postupne zmeňte nastavenie Formát digitálneho výstupného zvuku na hodnotu PCM, Automaticky a Prechod.

Formát digitálneho výstupného zvuku

Poznámka: Snímky obrazovky zariadenia a ponuka predstavujú len ukážky v angličtine a sú k dispozícii aj v jazyku vašej krajiny.

Ďakujeme vám za vašu reakciu