ฉันจะเพิ่มหรือลบแอพใน Samsung Kids ได้อย่างไร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-22

ในบางครั้ง คุณอาจต้องล้างข้อมูลบางอย่างออกจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้มีเนื้อหา Samsung Kids หรือการอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติม การลบแอพเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณต้องการเพิ่มพื้นที่ว่าง หากคุณมีพื้นที่มากพอ การเพิ่มแอพใน Samsung Kids ก็เป็นเรื่องง่ายเช่นกัน

Samsung Kids main screen with apps.

วิธีเพิ่มหรือลบแอพใน Samsung Kids

Step 1. Tap the More menu in the top right corner of the Home screen and go to “Edit Home screen”. Step 1. Tap the More menu in the top right corner of the Home screen and go to “Edit Home screen”.

ขั้นตอนที่ 1. แตะเมนู เพิ่มเติม ที่มุมบนขวาของหน้าจอ หน้าแรก และไปที่ "แก้ไขหน้าจอหลัก"

Step 2. Enter your PIN. Step 2. Enter your PIN.

ขั้นตอนที่ 2. ป้อน PIN ของคุณ

Step 3. To add apps tap the Add [+] button in the upper right corner of screen. Step 3. To add apps tap the Add [+] button in the upper right corner of screen.

ขั้นตอนที่ 3. หากต้องการเพิ่มแอป ให้แตะปุ่ม เพิ่ม [+] ที่มุมบนขวาของหน้าจอ

Step 4. Add the apps of your choice. Step 4. Add the apps of your choice.

ขั้นตอนที่ 4. เพิ่มแอปที่คุณเลือก

Step 5. To delete apps long press the app icon and tap “Delete”. Step 5. To delete apps long press the app icon and tap “Delete”.

ขั้นตอนที่ 5. หากต้องการลบแอป ให้กดไอคอนแอปค้างไว้แล้วแตะ "ลบ"

Step 6. Click the “Save” button to apply the changes. Step 6. Click the “Save” button to apply the changes.

ขั้นตอนที่ 6. คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

วิธีดาวน์โหลดแอพใหม่

1 แตะเมนูเพิ่มเติมที่มุมบนขวาของหน้าจอหลักแล้วไปที่ "การควบคุมโดยผู้ปกครอง"
2 ป้อน PIN ของคุณ
3 เลือก "รับแอปเพิ่มเติมสำหรับ Samsung Kids" จากเมนู "การควบคุมโดยผู้ปกครอง"
4 เลือกแอพที่คุณต้องการดาวน์โหลดจาก Galaxy Store และติดตั้ง

หลังจากติดตั้งแอพ คุณสามารถเพิ่มไอคอนไปที่หน้าจอ “หน้าจอหลัก” โดยใช้ขั้นตอนเดียวกับด้านบน

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ