ทำอย่างไรเมื่อแอป SmartThings ไม่สามารถเพิ่ม TV ได้?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-29

แอพ SmartThings สามารถอำนวยความสะดวกให้คุณเมื่อใช้ Samsung Smart TV และอุปกรณ์อื่นๆ ของ Samsung. อย่างไรก็ตาม, หากด้วยเหตุผลบางประการที่แอพ SmartThings ไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ของคุณได้ในระหว่างกระบวนการ. มีสองสามวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ เพียงทำตามขั้นตอนด้านล่าง

tv smartthings connection

ตรวจสอบสถานะเครือข่ายไร้สาย

 

เมื่อเพิ่มอุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi, ทีวีและสมาร์ทโฟนจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน นอกจากนี้ สมาร์ทโฟนและทีวีจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Samsung เดียวกันเพื่อจับคู่

ทีวีที่ผลิตหลังปี 2017 ที่รองรับบลูทูธมีฟังก์ชัน BLE (บลูทูธพลังงานต่ำ) คุณจึงค้นหาและตั้งค่าอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

select settings select settings

ขั้นตอนที่ 1. แตะ การตั้งค่า บนสมาร์ทโฟนของคุณ

tap connections tap connections

ขั้นตอนที่ 2. แตะ การเชื่อมต่อ

select Wi Fi select Wi Fi

ขั้นตอนที่ 3. แตะ Wi-Fi

enter the password enter the password

ขั้นตอนที่ 4. เลือกเราเตอร์และป้อน PIN ของคุณ (หากจำเป็น)

หมายเหตุ:

  • หากเชื่อมต่ออุปกรณ์มากกว่า 10 เครื่องกับเราเตอร์ การลงทะเบียนอาจล้มเหลว
  • หากเราท์เตอร์และทีวีอยู่ห่างกัน การสื่อสารอาจไม่ราบรื่นและการลงทะเบียนอาจล้มเหลว

ในการตั้งค่า Wi-Fi ให้เปลี่ยนสวิตช์เป็นปิดข้อมูลมือถือ ลองเพิ่มอุปกรณ์อีกครั้งตั้งแต่เริ่มต้น.

tap the plus icon tap the plus icon

ขั้นตอนที่ 1. เปิดแอพ SmartThings แล้วแตะ เพิ่ม (ไอคอนบวก)

select device select device

ขั้นตอนที่ 2. แตะ อุปกรณ์

select by brand select by brand

ขั้นตอนที่ 3. แตะ ตามแบรนด์

select samsung icon select samsung icon

ขั้นตอนที่ 4. เลือก Samsung

select tv icon select tv icon

ขั้นตอนที่ 5. เลือก ทีวี

select to start select to start

ขั้นตอนที่ 6. แตะ เริ่ม

enter your location and room enter your location and room

ขั้นตอนที่ 7. เลือก ตำแหน่ง และ ห้อง สำหรับทีวีของคุณ

turn on your tv turn on your tv

ขั้นตอนที่ 8. เปิดทีวีโดยใช้รีโมทคอนโทรล

select ok select ok

ขั้นตอนที่ 9. เลือก ตกลง

enter the password enter the password

ขั้นตอนที่ 10. ป้อน PIN ที่แสดงบนหน้าจอทีวี

tv is registered on samsung account tv is registered on samsung account

ขั้นตอนที่ 11. รอจนกระทั่งทีวีลงทะเบียนกับ Samsung Account ของคุณ

registration is complete registration is complete

ขั้นตอนที่ 12. ตั้งชื่อทีวีแล้วแตะเสร็จสิ้น การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณรองรับ จากนั้นลองลงทะเบียนอุปกรณ์บนแอพ SmartThings อีกครั้ง

tap the plus icon tap the plus icon

ขั้นตอนที่ 1. แตะ เพิ่ม (ไอคอนบวก) บนสมาร์ทโฟนของคุณ

select device select device

ขั้นตอนที่ 2. แตะ อุปกรณ์

select by device type select by device type

ขั้นตอนที่ 3. แตะ ตามอุปกรณ์ และ ทีวี

select samsung icon select samsung icon

ขั้นตอนที่ 4. เลือก Samsung

help list for troubleshooting help list for troubleshooting

ขั้นตอนที่ 5. เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณรองรับ

checking the list checking the list

ขั้นตอนที่ 6. แตะ รายการอุปกรณ์ที่รองรับ

searching for your device on the list searching for your device on the list

ขั้นตอนที่ 7. หากทีวีของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้แตะ ค้นหา ที่ด้านบนของหน้าจอ

enter the number of your tv model enter the number of your tv model

ขั้นตอนที่ 8. ป้อนหมายเลขรุ่นทีวีของคุณ

ตรวจสอบการอัพเดตซอฟต์แวร์

 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟนและแอพ SmartThings เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และหากจำเป็น ให้อัพเดตเฟิร์มแวร์ของทีวีของคุณด้วย

หมายเหตุ: แอพ SmartThings ใช้งานได้กับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 8.0 ขึ้นไป และ iOS 12.0 ขึ้นไป

smartthings menu smartthings menu

ขั้นตอนที่ 1. แตะ เมนู (เส้นแนวนอนสามเส้น)

move to smartthings settings move to smartthings settings

ขั้นตอนที่ 2. แตะ การตั้งค่า SmartThings

the app information the app information

ขั้นตอนที่ 3. ปัดและแตะ เกี่ยวกับ SmartThings

smartthings software update smartthings software update

ขั้นตอนที่ 4. หากมีการอัพเดต ให้แตะ อัพเดต

ขั้นตอนที่ 1. กดปุ่ม โฮม บนรีโมทแล้วไปที่ การตั้งค่า

tv settings screen

ขั้นตอนที่ 2. เลือก การสนับสนุน > การอัพเดตซอฟต์แวร์

tv software update

ขั้นตอนที่ 3. เลือก อัพเดตทันที

tv software update now

หมายเหตุ: 

  • หากคุณมีปัญหากับ Samsung Smart TV คุณควรตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีการอัพเดตซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานหรือไม่ เนื่องจากอาจมีวิธีแก้ไขปัญหาของคุณ
  • ภาพหน้าจอและเมนูของอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ