จะใช้โหมดทำความร้อนในเครื่องปรับอากาศได้อย่างไร

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-06-30

เครื่องปรับอากาศ Samsung มีโหมดทำความร้อน โดยสามารถใช้งานได้สองลักษณะ คือ เป็นเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อน และเป็นเครื่องทำความร้อนในช่วงฤดูหนาว ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องทำความร้อนแยกต่างหาก ดังนั้นจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก โหมดทำความร้อนในเครื่องปรับอากาศจะทำให้ห้องอุ่นขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว

ควบคุมอุณหภูมิของห้องด้วยเครื่องปรับอากาศ

ด้วยโหมดทำความร้อน เครื่องปรับอากาศจึงสามารถทำให้ห้องของคุณอุ่นขึ้นได้ ถ้าคุณเปิดโหมดทำความร้อนไว้ในช่วง 3 ถึง 5 นาทีแรก พัดลมอาจไม่ทำงาน เพราะจะได้ไม่มีการปล่อยลมเย็นออกมาจนกว่าเครื่องปรับอากาศจะอุ่นขึ้น ถ้าเครื่องปรับอากาศทำความร้อนได้ไม่เพียงพอ คุณอาจใช้อุปกรณ์ทำความร้อนเพิ่มเติมควบคู่ไปกับเครื่องปรับอากาศ

ควบคุมอุณหภูมิด้วยโหมดทำความร้อนของเครื่องปรับอากาศ

หมายเหตุ: เครื่องปรับอากาศได้รับพลังงานความร้อนจากลมภายนอกและทำให้ห้องอุ่นขึ้น ดังนั้นถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำเกินไป ความสามารถในการทำความร้อนอาจลดลง

วิธีควบคุมอุณหภูมิด้วยรีโมท

ขั้นตอนที่ 1 กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องบนรีโมท เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ 

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มโหมดเพื่อตั้งค่าโหมดการทำงาน แต่ละครั้งที่กดปุ่มโหมด โหมดจะเปลี่ยนจาก Auto → Cool → Dry → Fan → Heat

กดปุ่มโหมดและเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น heat

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่เลือกโหมด ให้ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ

ตั้งอุณหภูมิหลังจากที่เลือกโหมด

ขั้นตอนที่ 4 ถ้าจำเป็น ให้ตั้งความเร็วพัดลมโดยใช้ปุ่มบนรีโมท

ตั้งความเร็วพัดลมถ้าจำเป็น

หมายเหตุ:

  • ดีไซน์ที่แท้จริงของรีโมทอาจแตกต่างจากรุ่นของคุณ
  • ภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่มีให้เลือกในภาษาของคุณ

ถ้าภายนอกมีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูง อาจมีน้ำแข็งก่อตัวบนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ถ้าเกิดสภาวะดังกล่าวขณะที่เปิดโหมดทำความร้อน เครื่องปรับอากาศจะเรียกใช้ฟังก์ชั่นละลายน้ำแข็งนาน 5 ถึง 12 นาที เพื่อละลายน้ำแข็งออกจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อยู่ด้านนอก

คอยล์เย็นจะแสดงรหัส df 

เมื่อเปิดฟังก์ชั่นละลายน้ำแข็ง รหัส df จะปรากฏที่จอแสดงผลของคอยล์เย็น และจะมีการสร้างไอน้ำที่คอยล์ร้อน จากนั้นเครื่องปรับอากาศจะหยุดทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเย็นออกมาจากส่วนคอยล์เย็น

คอยล์เย็นแสดงรหัส df

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ โดยใช้รีโมทได้จนกว่าฟังก์ชั่นละลายน้ำแข็งจะเสร็จสิ้น

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ