วิธีการตั้งค่าโหมดต่างๆบนเครื่องปรับอากาศ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2021-04-28

วิธีตั้งค่าโหมดเย็น

1.กดปุ่ม [Mode] เพื่อตั้งค่าโหมดการทำงาน

  ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม [โหมด] โหมดจะเปลี่ยนไปตามลำดับ Auto, Cool, Dry, Fan และ Heat 

  ฟังก์ชั่นที่สองคือโหมดทำความเย็น

  เพิ่มเติม : คุณสามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วพัดลมที่ต้องการได้ โหมดความร้อนไม่สามารถใช้ได้

2.ตั้งค่าโหมดเย็นแล้ว

วิธีตั้งค่าโหมดพัดลม

1.กดปุ่ม [Mode] เพื่อตั้งค่าโหมดการทำงาน

  ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม [โหมด] โหมดจะเปลี่ยนไปตามลำดับ Auto, Cool, Dry, Fan และ Heat 

  เพิ่มเติม : คุณสามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วพัดลมที่ต้องการได้ โหมดความร้อนไม่สามารถใช้ได้

2.กดปุ่ม [Mode] อีกครั้งเพื่อตั้งค่าโหมดที่ต้องการ

3.กดปุ่ม [โหมด] อีกครั้งเพื่อตั้งค่าโหมดพัดลม

4.ตั้งค่าโหมดพัดลมแล้ว

วิธีตั้งความเร็วพัดลม

1.กดปุ่ม [Mode] เพื่อตั้งค่าโหมดการทำงาน

2.กดปุ่ม Fan เพื่อตั้งความเร็วพัดลม

  *ในทำนองเดียวกันคุณสามารถเปลี่ยนความเร็วพัดลมจากโหมดใดก็ได้

3.การตั้งค่าพัดลมเสร็จแล้ว

วิธีตั้งค่าโหมด Dry

1.กดปุ่ม [Mode] เพื่อตั้งค่าโหมดการทำงาน

  ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม [โหมด] โหมดจะเปลี่ยนไปตามลำดับ Auto, Cool, Dry, Fan และ Heat 

  เพิ่มเติม : คุณสามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วพัดลมที่ต้องการได้ โหมดความร้อนไม่สามารถใช้ได้

2.กดปุ่ม [Mode] อีกครั้งเพื่อตั้งค่าโหมดDry

3.ตั้งค่าโหมดDryแล้ว

วิธีตั้งเวลาปิด

1.กดปุ่ม Timer เพื่อตั้งเวลาปิด

2.คุณสามารถตั้งเวลาได้โดยกดปุ่มซ้าย (<) / ขวา (>) สำหรับตัวอย่างนี้ตั้งไว้ 4 ชม.

3.กดปุ่ม SET ตั้งเวลาปิด

4.ตั้งเวลาปิดแล้ว

วิธีตั้งเวลาเปิด

1.กดปุ่ม Timer เพื่อตั้งเวลาเปิด

2.คุณสามารถตั้งเวลาได้โดยกดปุ่มซ้าย (<) / ขวา (>) สำหรับตัวอย่างนี้ตั้งไว้ 4 ชม.

3.กดปุ่ม SET เพื่อตั้งเวลาเปิด

4.ตั้งเวลาปิดแล้ว

วิธีตั้งค่าโหมดผู้ใช้คนเดียว

1.กดปุ่ม [Mode] เพื่อตั้งค่าโหมดการทำงาน

2.กดปุ่ม [Single user] เพื่อตั้งค่าโหมดSingle user

3.ตั้งค่าผู้ใช้คนเดียวแล้ว

วิธีตั้งค่าโหมดสวิง

1.กดปุ่มสวิงเพื่อตั้งค่าโหมดสวิงอากาศแนวตั้ง

2.ตั้งค่าโหมดสวิงอากาศในแนวตั้งแล้ว

วิธีตั้งค่าฟังก์ชัน good sleep

1.กดปุ่ม [โหมด] เพื่อเลือกโหมดเย็น

  *ใช้ฟังก์ชั่น good'sleep เพื่อให้นอนหลับสบายในตอนกลางคืนและประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกฟังก์ชันนี้ในโหมดcoolเท่านั้น

2.กดปุ่มตั้งเวลาเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันgood sleep

3.คุณสามารถตั้งเวลาได้โดยกดปุ่มซ้าย (<) / ขวา (>) สำหรับตัวอย่างนี้ตั้งไว้ 4 ชม

4.แตะที่ปุ่ม SET เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการgood sleep

5.การตั้งค่าโหมด good sleep ถูกเปิดใช้งาน

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ