[RSG5FURS1/XST] ขั้นตอนการเปลี่ยน Filter (ตัวกรอง)

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

อัพเดทล่าสุด 6 มี.ค. 60

 

 

 

 

 

สำหรับการติดตั้งหรือเป็น Filter (ตัวกรอง)


  1.แปะสติ๊กเกอร์สำหรับเปลี่ยนบนตัวกรอง โดยระบุวันที่ในอีกหกเดือนข้างหน้า เช่น หากท่านติดตั้งตัวกรองในเดือนกุมภาพันธ์ให่ติดสติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อความว่า "ส.ค."  เพื่อเตือนว่าท่านจะต้องเปลี่ยนตัวกรองในเดือนสิงหาคม  ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ท่านทราบว่าจะต้องเปลี่ยนตัวกรองเมื่อไหร่  โดยปกติตัวกรองจะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน


  2.ถอดฝาปิดตัวกรองโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา  เก็บฝาปิดไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อเก็บไว้ในในกรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้ตัวกรอง


                               2 


  3.ถอดฝาปิดตัวกรองและสอดตัวกรองเข้าในตัวเครื่อง


  4.หมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาช้าๆ ตามแนวที่ระบุบนฝาปิด  เพื่อล็อคไส้กรองให้เข้าที่  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายอยู่ในแนวเดียวกันกับตำแหน่ง "ล็อค" แต่อย่าขันแน่นจนเกินไป


                     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ