ฉันควรทำอย่างไรหากจานหมุนไมโครเวฟไม่ทำงาน?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-02-22

หากตัวหมุนไมโครเวฟไม่หมุน อาหารอาจร้อนไม่สม่ำเสมอ โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้

หากคุณติดตั้งเป็นครั้งแรก

นำอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเตาไมโครเวฟออก ติดตั้งวงแหวนลูกกลิ้งและจานรอง ตรวจสอบว่าจานหมุนหมุนได้อย่างอิสระ

microwave turntable

หมายเหตุ: ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีวงแหวนลูกกลิ้งและจานหมุน

ตัวหมุนจานรองสั่นขณะหมุนและมีเสียงดัง

  • สาเหตุ: เศษอาหารติดอยู่ที่ด้านล่างของเตาไมโครเวฟ
  • วิธีแก้ไข: ทำความสะอาดและตรวจสอบรางลูกกลิ้ง

เศษอาหารหรือวัสดุอื่นๆ ที่อยู่บนลูกกลิ้งหรือที่ด้านล่างของไมโครเวฟอาจส่งผลให้จานหมุนไม่สมดุลและมีเสียงดัง

ขั้นตอนที่ 1. ถอดจานหมุนและล้อลูกกลิ้งและทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น, น้ำสบู่

ขั้นตอนที่ 2. ทำความสะอาดด้านล่างของไมโครเวฟและรางลูกกลิ้ง

clean the roller track

ขั้นตอนที่ 3. เช็ดชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งและประกอบใหม่

ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบว่าตรงกลางของจานหมุนมีตัวต่อที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ หากวางตำแหน่งนี้ไม่ถูกต้อง แท่นหมุนจะไม่หมุน และมักจะส่งเสียงดังมาก

position the turntable correctly

ขณะหมุน, เครื่องหมุนจานรองจะหลุดออกจากตำแหน่งหรือหยุดหมุน

  • สาเหตุ: ไม่มีวงแหวนลูกกลิ้ง หรือวงแหวนลูกกลิ้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
  • วิธีแก้ไข: ติดตั้งวงแหวนลูกกลิ้งแล้วลองอีกครั้ง

ตัวหมุนจานรองหมุนผิดปกติขณะหมุน

  • สาเหตุ: วงแหวนลูกกลิ้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง มีอาหารมากเกินไป หรือภาชนะมีขนาดใหญ่เกินไปและสัมผัสกับผนังด้านข้างของไมโครเวฟ
  • วิธีแก้ไข: ปรับปริมาณอาหาร และอย่าใช้ภาชนะที่ใหญ่เกินไป

หมายเหตุ: หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ