ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ “การทำให้อุปกรณ์เย็นลง"

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

ขณะใช้อุปกรณ์ พบหน้าต่างป๊อปอัป แจ้งเตือนเกี่ยวกับ “การทำให้อุปกรณ์เย็นลง" ปรากฏขึ้นพร้อมอาการความร้อนอย่างกะทันหัน และบังคับให้ปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ และเมื่อพยายามเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอีกครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้ 

 

เมื่อคุณใช้คุณสมบัติหรือแอพพลิเคชั่นที่ต้องการพลังงานมากหรือใช้เป็นระยะเวลานาน หรือระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นหลังการเปิดใช้งานอุปกรณ์ครั้งแรก

หรือเมื่อกู้คืนข้อมูลผ่าน Smart Switch หรือ การซิงค์ข้อมูลผ่านคลาวด์อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนขึ้นชั่วคราวเนื่องจากการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น และ

ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือแบบมีสาย อุปกรณ์และที่ชาร์จอาจร้อนจัด นอกจากนี้ อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอก (เช่น ใช้เป็นเวลานานในบริเวณที่ร้อนจัด จัดเก็บอุปกรณ์ในอุณหภูมิที่ร้อนจัด ให้อุปกรณ์โดนแสงแดดโดยตรง เป็นต้น)

เมื่ออุปกรณ์ร้อนขึ้นจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นระหว่างการชาร์จหรือใช้งาน อัลกอริธึมเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปของอุปกรณ์จะทำงานและด้วยเหตุนี้คุณสมบัติและประสิทธิภาพจึงอาจถูกจำกัดด้วยป๊อปอัป “ทำให้อุปกรณ์เย็นลง"

จากนั้น ความสว่างของหน้าจอและความเร็วของประสิทธิภาพจะถูกจำกัด แอปที่กำลังทำงานอยู่จะถูกปิด การโทรและคุณลักษณะอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกจำกัด ยกเว้นการโทรฉุกเฉิน จนกว่าอุปกรณ์จะเย็นลง

นอกจากนี้อุปกรณ์อาจปิดเพื่อให้เย็นลง นี่เป็นสภาพการทำงานปกติเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์

ในขณะนั้น ให้ปิดแอปที่กำลังทำงานอยู่และอย่าใช้อุปกรณ์สักครู่ รอให้อุปกรณ์เย็นลงแล้วเริ่มใช้หรือชาร์จอุปกรณ์อีกครั้ง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ