ทำไม Galaxy Device ของฉันแบตเตอรี่หมดเร็ว

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-10-04

Galaxy Device  รองรับโหมดพลังงานที่ปรับให้เหมาะสม ด้วยการปรับการใช้งานแบตเตอรี่ให้เข้ากับวิธีการใช้สมาร์ทโฟน ของคุณได้อย่างชาญฉลาด* พูดง่าย ๆ ก็คือ AI จะช่วยจัดสรรการใช้พลังงานแบตเตอรี่ให้คุณ ทำให้แบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานขึ้นในแต่ละวัน

โดยทั่วไปในช่วงเวลาประมาณ 3 วัน หลังจากซื้อ ผู้ใช้มักจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นจำนวนมากรวมถึงการตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ สาหรับการตั้งค่าอุปกรณ์เริ่มต้นและความถี่ของการทำงานในพื้นหลังจะปรับให้เหมาะสมในช่วงเวลานี้ ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว คุณอาจรู้สึกว่าแบตเตอรี่หมดเร็วเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้  และเมื่อใช้งานผ่านไปประมาณ 7 วัน  AI จะเรียนรู้และปรับการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับวิธีการใช้สมาร์ทโฟนของคุณ

นอกจากนี้ Galaxy Device  ยังรองรับอัตราการรีเฟรชหน้าจอสูงสุด 120Hz  
ดังนั้นเมื่อคุณตั้งค่าจอภาพ การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลเป็นโหมด Adaptive 120Hz  (ปรับได้) อุปกรณ์ของคุณจะเปลี่ยนอัตราการรีเฟรชของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่กาลังเล่น ทำให้ได้ภาพเคลื่อนไหวและการเลื่อนที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และแบตเตอรี่อาจหมดอย่างรวดเร็ว   
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ขอแนะนำให้ตั้งค่าจอภาพ การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลเป็นโหมดมาตรฐาน 60Hz โดยสามารถปรับการตั้งค่าด้วยวิธีดังนี้ ( การตั้งค่า > จอแสดงผล > ความราบรื่นของการเคลื่อนไหว > มาตรฐาน)

นอกจากนี้ หากต้องการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานมากขึ้น ขอแนะนำให้ปรับเวลาการใช้แบตเตอรี่โดยการตั้งค่าตัวเลือกแบตเตอรี่แบบปรับอัตโนมัติ (Adaptive battery) โดยไปที่ การตั้งค่า > แบตเตอรี่และการดูแลอุปกรณ์ > แบตเตอรี่ > การตั้งค่าแบตเตอรี่เพิ่มเติม > แบตเตอรี่แบบปรับอัตโนมัติ หรือเพิ่มแอปที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเข้าสู่โหมดสลีป โดยไปที่การตั้งค่า > แบตเตอรี่และการดูแลอุปกรณ์> ขีดจำกัดการใช้งานพื้นหลัง (background usage limits) > พักแอพที่ไม่ได้ใช้งาน (Put unused apps to sleep)   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของคุณ

*ค่า Typical ทดสอบตามเงื่อนไขของห้องปฏิบัติการของบุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณเมื่อพิจารณาจากความเบี่ยงเบนของความจุของแบตเตอรี่จากตัวอย่างแบตเตอรี่ที่ทดสอบภายใต้มาตรฐาน IEC 61960 ค่า Rated (ขั้นต่ำ) คือ 4855mAh สำหรับ Galaxy Device อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เครือข่าย รูปแบบการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ