[Galaxy J5 V2]เมื่อเช็คเวลาใช้งานของแบตฯหลังจากซื้อ Galaxy J5 V2 ทำไมไม่แสดงเวลาการใช้งาน

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20

อัพเดทล่าสุด 29 มิ.ย. 59

 

 

 

 

Q : เมื่อตรวจสอบเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่หลังจากการซื้อ Galaxy J5 Version2  ทำไมจึงไม่ปรากฎข้อมูลระยะเวลาการใช้งาน


A : ในการคำนวณปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือ จะเป็นการคาดการณ์โดยการเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของคุณในช่วงระยะไม่กี่วันที่ผ่านมา ในอุปกรณ์ที่เพิ่งเปิดใช้งานใหม่อาจจะไม่ขึ้นข้อมูลในส่วนนี้
      ดังนั้น โปรดตรวจสอบเวลาที่เหลืออีกครั้งหลังจากวันที่เริ่มต้นการใช้งานเครื่อง          

 

    
                                       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ