[Galaxy J7 Prime] ส่วนประกอบของ Galaxy J7 Prime

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

ส่วนประกอบต่างๆ ของ Galaxy J7 Prime

[Galaxy J7 Prime] ส่วนประกอบต่างๆ ของ Galaxy J7 Prime
[Galaxy J7 Prime] ส่วนประกอบต่างๆ ของ Galaxy J7 Prime

- ไม่ให้วัตถุอื่นๆ เช่นสติ๊กเกอร์ เคส หรือมือมาปิดบังบริเวณเสาอากาศ เพราะจะทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับสัญญาณของเครือข่ายและประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่

- แผ่นฟิล์มที่จะใช้ในการป้องกันจอ แนะนำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง เนื่องจากถ้าเป็นฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองจากซัมซุง อาจจะทำให้การทำงานของเซ็นเซอร์ทำงานผิดพลาด

- อย่าให้หน้าจอสัมผัสโดนน้ำ เพราะหน้าจอสัมผัสอาจจะทำงานผิดปกติในสภาพที่ชื่นหรือเมื่อถูกน้ำ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ