[Galaxy J7 Prime] วิธีตรวจสอบการใช้งานแบตใน Smart Manager

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

อัพเดทล่าสุด 28 ต.ค. 59

 

 

 

 

Q : ฉันสามารถตรวจสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ใน Smart Managerได้อย่างไร?


A : คุณสามารถใช้งาน Smart Manager เพื่อตรวจสอบการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ดังนี้


       1.ในหน้าจอแอพ แตะ "การตั้งค่า" และเลือก "Smart Manager"


       2.แตะ "แบตเตอรี่"


       3.แตะ "แสดงรายละเอียดการใช้งาน" คุณสามารถตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่ได้ในแต่ละการประมวลผล

                               1 


       4.เมื่อคุณแตะไปยังแต่ละการประมวลผล คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดภายในได้ ในรายละเอียดภายใน ยังมีเคล็ดลับในการปรับการใช้พลังงาน


     2       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ