[Galaxy Note 8] ขั้นตอนการทำวีดีโอให้เป็นภาพ GIF

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-15

 

 

 

 

 

 ขณะที่กำลังเล่นวิดีโอ เลือกพื้นที่และจับภาพเป็นภาพเคลื่อนไหว GIF ได้


   1.เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพระหว่างการเปิดเล่นวีดีโอ  เปิดแผงคำสั่ง Air และสัมผัส "การเลือกอัจฉริยะ"


   2.บนแถบเครื่องมือ สัมผัส "ภาพเคลื่อนไหว"


   3.ปรับตำแหน่งและขนาดของพื้นที่จับภาพ


   4.สัมผัส "บันทึก" เพื่อเริ่มต้นการจับภาพ
        - ก่อนการจับภาพวิดีโอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเล่นวิดีโอ
        - ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถจับภาพพื้นที่ของวิดีโอได้จะแสดงบนหน้าจอ
        - เมื่อจับภาพพื้นที่จากวิดีโอ เสียงจะไม่ถูกบันทึกไปด้วย


   5.สัมผัส "หยุด" เพื่อหยุดการจับภาพ


   6.เลือกทางเลือกเพื่อใช้กับพื้นที่ที่เลือก
       - วาด : เขียนหรือวาดบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ สัมผัส "ตัวอย่าง" เพื่อดูผลก่อนที่จะบันทึกไฟล์
       - แชร์ : แบ่งปันพื้นที่ที่เลือกกับผู้อื่น
       - บันทึก : บันทึกพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ลงในแกลเลอรี่

 

 

 

 

 

 

 


 

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ