[Galaxy Note 8] การตั้งค่าการอนุญาตของแอพ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-07

 

 

 

 

 

     เพื่อให้บางแอพสามารถทำงานได้ตามปกติพวกเขาอาจต้องได้รับอนุญาตในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณ   เมื่อเปิดแอพพลิเคชันนั้นๆเป็นครั้งแรกหน้าต่างป๊อปอัพอาจปรากฏขึ้นและร้องขอการเข้าถึงคุณสมบัติหรือข้อมูลบางอย่างสัมผัส "อนุญาต" บนหน้าต่างป๊อปอัพเพื่อให้อนุญาตแอพ


เพื่อดูการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพ 


  1.ในหน้าจอหลัก หรือ หน้าจอแอพ สัมผัส "การตั้งค่า"


  2.สัมผัส "แอพ" เลือกแอพแล้วสัมผัส "การอนุญาต"

 
         1  2 


  3.คุณสามารถดูรายการการอนุญาตของแอพและเปลี่ยนการอนุญาตได้


       3      4 

 

หรือ เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแอพตามประเภทของการอนุญาต


  1.ในหน้าจอหลัก หรือ หน้าจอแอพ สัมผัส "การตั้งค่า"


  2.สัมผัส "แอพ" สัมผัส 5 


  3.แล้วสัมผัส "การอนุญาตแอพ" 


               6 


 4.เลือกรายการและสัมผัสสวิตช์ที่อยู่ถัดจากแอพต่างๆเพื่อให้อนุญาต


               7 

 

 

เพิ่มเติม :
   ถ้าคุณไม่ให้อนุญาตแอพ คุณสมบัติพื้นฐานของแอพต่างๆอาจไม่ทำงานตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ