[Galaxy S7 & S7 Edge] การยอมรับหรือปฏิเสธการขออนุญาตของแอพพลิเคชั่น

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : การยอมรับหรือปฏิเสธการขออนุญาตของแอพพลิเคชั่น?
A : ในแอนดรอย 6.0 คุณสามารถกดยอมรับหรือปฏิเสธการอนุญาตในแต่ละหัวข้อของแอพพลิเคชั่นได้โดย

1 เข้าไปที่ "ตั้งค่า" เลือก "แอพพลิเคชั่น" เลือก "การจัดการแอพพลิเคชั่น"
2 แตะเลือกแอพพลพลิเคชั่นที่ต้องการเปลี่ยนการอนุญาต
3 แตะ "การอนุญาต"
4 เลือกเปลี่ยนการอนุญาตตามที่ต้องการ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ