[Galaxy Tab A with S Pen10.1] การใช้งาน "การเลือกอัจฉริยะ"

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-28

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 59

 

 

 

 

Q : ขั้นตอนการใช้งาน "การเลือกอัจฉริยะ"


A : ใช้ S Pen เลือกพื้นที่บนจอหน้า เพื่อจัดเก็บหรือส่งต่อ สามารถทำได้ดังนี้


     1.เมื่อมีเนื้อหาที่ต้องการจับภาพ เช่น รูปภาพ ให้ทำการเปิดแผง "คำสั่งโดยไม่สัมผัส" และแตะเลือก "การเลือกอัจฉริยะ"


     2.ลาก S Pen ครอบเนื้อหาที่ต้องการ  และสามารถเปลี่ยนรูปร่างของบริเวณที่เลือกโดยการเลือกไอคอนรูปร่างบนแถบเครื่องมือ หรือแตะ "เลือกอัตโนมัติ" เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของบริเวณที่เลือกโดยอัตโนมัติ


                 1 


     3.เลือกตัวเลือกที่ต้องการจัดการกับบริเวณที่เลือกไว้
         - วาด : เขียนหรือวาดรูปบนหน้าจอ
         - แชร์ : ส่งต่อบริเวณที่เลือกกับผู้อื่น
         - บันทึก : จัดเก็บลงแกลลอรี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ