คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนของแต่ละแอพพลิเคชั่นในหน้าจอล็อคได้ดังนี้

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนของแต่ละแอพพลิเคชั่นในหน้าจอล็อคได้ดังนี้

1 ในหน้าจอหลัก แตะ "แอพพลิเคชั่น"
2 แตะ "ล็อคหน้าจอและระบบป้องกัน"
3 แตะ "การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค"
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนของแต่ละแอพพลิเคชั่นในหน้าจอล็อคได้ดังนี้
4 แตะตัวเลื่อนเพื่อปิดการแจ้งเตือนของแอพพลิเคชั่นที่คุณต้องการปิดแจ้งเตือน การแจ้งเตือนทั้งหมดรวมทั้งเสียงและการสั่นสะเทือนจะถูกปิด
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนของแต่ละแอพพลิเคชั่นในหน้าจอล็อคได้ดังนี้
5 นอกจากนี้คุณยังสามารถสัมผัสตัวเลื่อนด้านหลัง "แอพพลิเคชั่นทั้งหมด" เพื่อปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอพพลอเคชั่นทั้งหมดในหน้าจอล็อค และเลื่อนเปิดใช้งานเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่ต้องการ
คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนของแต่ละแอพพลิเคชั่นในหน้าจอล็อคได้ดังนี้

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ