[Samsung GearIconX] วิธีการการชาร์จแบตเตอรี่

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-08-09

Q : วิธีการการชาร์จแบตเตอรี่

 

A : ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้หูฟังเอียบัดครั้งแรก หรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หูฟังเอียบัดจะทำงานขณะชาร์จ  เมื่อแบตเตอรี่หมดคุณจำเป็นต้องทำการชาร์จเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีเพื่อเปิดอุปกรณ์   ตรวจสอบทิศทางของหูฟังเอียบัดแต่ละข้าง เสียบหูฟังเข้ากับช่องเสียบที่ตรงกันและจากนั้นเชื่อมต่อสายชาร์จ   กล่องชาร์จซึ่งมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวจะได้รับการชาร์จไปพร้อมกับหูฟังเอียบัด  คุณสามารถชาร์จหูฟังเอียบัดได้โดยการวางลงในกล่องชาร์จโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ

 

ขั้นตอนการชาร์จ

1 กดปุ่มเปิดฝาเพื่อเปิดฝากล่องชาร์จ
2 ตรวจสอบทิศทางของหูฟังเอียบัดแต่ละอัน ใส่เข้าไปในร่องของช่องให้ตรงกัน
[GearIconX] วิธีการการชาร์จแบตเตอรี่
3 ปิดกล่องชาร์จ
4 เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB และจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับแจ๊คอเนกประสงค์ของกล่องชาร์จ
[GearIconX] วิธีการการชาร์จแบตเตอรี่
5 เสียบตัวแปลงไฟผ่าน USB เข้ากับปลั๊กไฟ แบตเตอรี่ของหูฟังเอียบัดและกล่องชาร์จจะชาร์จพร้อมๆกัน
6 ปลดอุปกรณ์ชาร์จออกจากกล่องชาร์จหลังจากแบตเตอรี่เต็มแล้ว ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากกล่องชาร์จก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงถอดออกจากปลั๊กไฟ

เพิ่มเติม

- หากไฟแสดงสถานะของหูฟังเอียบัดกระพริบเป็นสีแดง ให้นำออกและใส่อีกครั้งหรือเชื่อมต่อสายชาร์จใหม่

- หากคุณไม่ได้ใช้งานหูฟังเอียบัดเป็นระยะเวลานานให้ปิดหูฟังเอียบัด

- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จเมื่อไม่ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ชาร์จไม่มีสวิตช์ปิด/เปิด คุณจึงต้องถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงาน  อุปกรณ์ชาร์จควรอยู่ใกล้ปลั๊กไฟและเข้าถึงได้ง่ายขณะทำการชาร์จ

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ