[Gear Sport] วิธีการกรอกข้อความบน Gear Sport

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-07

Q : วิธีการกรอกข้อความบน Gear Sport

 

A : หน้าจอในการป้อนข้อความจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสามารถป้อนข้อความได้

 

- โครงร่างหน้าจออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอพที่เปิดใช้

- เมื่อ Gear Sport เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือผ่านทางบลูทูธ การตั้งค่าภาษาที่ใช้ในอุปกรณ์มือถือจะถูกนำมาใช้กับ Gear Sport

1 การป้อนด้วยเสียง

สัมผัส และพูดเพื่อป้อนข้อความ

เพื่อเปลี่ยนภาษาที่สามารถจดจำได้ สัมผัส เลือก ภาษาเขียน

[Gear Sport] วิธีการกรอกข้อความบน Gear Sport

คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา

เคล็ดลับการรับรู้เสียงที่ดียิ่งขึ้น

- พูดให้ชัดเจน

- พูดในสถานที่ที่เงียบ

- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง

- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

Gear Sport อาจไม่สามารถรู้จักข้อความที่คุณพูด ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

2 การใช้อีโมติคอน

สัมผัส และเลือกอีโมติคอนที่คุณต้องการส่งเพื่อวาดภาพ สัมผัส "ภาพวาด" ที่ด้านบนของหน้าจอ และวาดข้อความของคุณ

หมุนตัวเรือนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลบสิ่งที่ป้อนไว้ทีละระยะ หรือเพื่อกู้คืนระยะหนึ่งๆให้หมุนตัวเรือนตามเข็มนาฬิกา

[Gear Sport] วิธีการกรอกข้อความบน Gear Sport
3 การใช้งานโหมดการป้อนข้อมูลการเขียนด้วยลายมือหรือแป้นพิมพ์

สัมผัส และเปิดโหมดการเขียนด้วยลายมือและเขียนที่หน้าจอ

การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

หมุนตัวเรือนเพื่อเปลี่ยนโหมดป้อนข้อมูลที่หน้าจอป้อนข้อความ  คุณสามารถสลับระหว่างโหมดการเขียนด้วยลายมือ  โหมดตัวอักษร  โหมดตัวเลข  โหมดเครื่องหมายโหมดอิโมติคอนและโหมดการป้อนด้วยเสียงได้

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

ลากปุ่มสเปซไปทางซ้ายหรือขวาขณะสัมผัสค้างไว้เพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้  ในการเพิ่มภาษาให้สลับไปยังโหมดตัวเลข โหมดเครื่องหมายหรือโหมดอิโมติคอน จากนั้น สัมผัส เลือกภาษาที่ใช้ป้อนและเลือกภาษาที่จะเพิ่ม คุณสามารถใช้ภาษาได้สูงสุดสองภาษา

[Gear Sport] วิธีการกรอกข้อความบน Gear Sport
4 การใช้งานแป้นพิมพ์

ให้หมุนตัวเรือนเพื่อป้อนข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

- การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาที่ใช้เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

- รูปแบบแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค

[Gear Sport] วิธีการกรอกข้อความบน Gear Sport

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ