วิธีการรีบูตอุปกรณ์ Galaxy ที่ค้าง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2023-09-07

ถ้าหน้าจอของคุณมีอาการค้าง หรืออุปกรณ์ไม่ตอบสนองขณะใช้งาน คุณสามารถบังคับให้เครื่องรีบูต ด้วยการกดปุ่มด้านข้างและปุ่มลดเสียงพร้อมกัน ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่หลังจากที่รีสตาร์ทอุปกรณ์ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนที่คุณจะลองทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ ให้ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณและแอพที่เกี่ยวข้องได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ในการอัพเดทซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ การตั้งค่า > อัพเดทซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 2 แตะที่ ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เพิ่มพื้นที่ว่างหน่วยความจำและที่เก็บข้อมูล

อุปกรณ์ของคุณอาจค้างหรือไม่ตอบสนอง เนื่องจากพื้นที่ หน่วยความจำ และ ที่เก็บ ไม่เพียงพอ ในกรณีดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นแรก ให้ตรวจสอบพื้นที่ว่างใน หน่วยความจำ และ ที่เก็บ ของอุปกรณ์

   ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ การตั้งค่า แล้วเลือก การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์
   ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ในที่เก็บข้อมูล โดยเลือก ที่เก็บ และตรวจสอบพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ โดยเลือก หน่วยความจำ

ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูลและหน่วยความจำที่เหลืออยู่

ถ้ามีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถลบแคชโดยใช้การปรับอุปกรณ์ให้เหมาะสม การปรับให้เหมาะสมจะปิดแอพที่ทำงานอยู่ในส่วนพื้นหลัง จัดการการใช้แบตเตอรี่ที่ผิดปกติ และสแกนหาแอพที่หยุดทำงานและมัลแวร์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับอุปกรณ์ของคุณให้เหมาะสม

 การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ การตั้งค่า และเลือก การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์

 การดูแลอุปกรณ์ ปรับตอนนี้ การดูแลอุปกรณ์ ปรับตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2 แตะที่ ปรับตอนนี้

แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการปรับให้เหมาะสม แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อสิ้นสุดการปรับให้เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ปรับเสร็จแล้ว ให้แตะที่ เสร็จสิ้น เพื่อจบการดำเนินการ

แอพของบริษัทอื่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ของคุณไม่ตอบสนอง เนื่องจากแอพของบริษัทอื่นทั้งหมดถูกปิดการใช้งานใน โหมดปลอดภัย ดังนั้นคุณจึงสามารถตรวจสอบได้ว่าแอพของบริษัทอื่นเป็นสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ของคุณค้างหรือไม่ ขั้นแรก ให้เปิดใช้งาน โหมดปลอดภัย เพื่อดูว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนองหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ของคุณไม่ค้างใน โหมดปลอดภัย ก็แสดงว่าแอพของบริษัทอื่นเป็นสาเหตุของปัญหาที่คุณพบเจอ

 กดปุ่มลดเสียงและปุ่มด้านข้างค้างไว้ กดปุ่มลดเสียงและปุ่มด้านข้างค้างไว้

ขั้นตอนที่ 1 กด ปุ่มลดเสียง และ ปุ่มด้านข้าง ค้างไว้

เลือก ปิดเครื่อง เลือก ปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2 เลือก ปิดเครื่อง

 กดปุ่มลดเสียงและปุ่มด้านข้างค้างไว้ กดปุ่มลดเสียงและปุ่มด้านข้างค้างไว้

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่หน้าจอดับลง ให้กด ปุ่มลดเสียง และ ปุ่มด้านข้าง ค้างไว้พร้อมกัน

 ปล่อยปุ่มด้านข้างขณะที่กดปุ่มลดเสียงค้างไว้ ปล่อยปุ่มด้านข้างขณะที่กดปุ่มลดเสียงค้างไว้

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อโลโก้ Samsung ปรากฏบนหน้าจอ ให้ปล่อย ปุ่มด้านข้าง ขณะที่กำลังกด ปุ่มลดเสียง ค้างไว้

 อัพเดทในโหมดปลอดภัย อัพเดทในโหมดปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อ โหมดปลอดภัย ปรากฏขึ้นที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้ปล่อยปุ่ม

ถ้าอุปกรณ์ของคุณเริ่มไม่ตอบสนองเมื่อไม่นานมานี้ ให้ค้นหาแอพที่คุณเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อเร็วๆ นี้ และลบแอพดังกล่าวออกใน โหมดปลอดภัย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

แอพ แอพ

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ การตั้งค่า และเลือก แอพ

 ระบุแอพที่ไม่รู้จักหรือแอพล่าสุด ระบุแอพที่ไม่รู้จักหรือแอพล่าสุด

ขั้นตอนที่ 2 ระบุแอพที่คุณเพิ่งดาวน์โหลดเมื่อไม่นานมานี้ หรือแอพที่คุณไม่รู้จัก

 ลบการติดตั้งแอพ ลบการติดตั้งแอพ

ขั้นตอนที่ 3 เลือก ลบการติดตั้ง

 แตะที่ ตกลง เพื่อลบการติดตั้ง แตะที่ ตกลง เพื่อลบการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 4 แตะที่ ตกลง

คุณสามารถเปลี่ยนจาก โหมดปลอดภัย ไปยังโหมดปกติ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 กด ปุ่มลดเสียง และ ปุ่มด้านข้าง ค้างไว้ในเวลาเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2
เลือก ปิดและเปิดเครื่องใหม่

เปลี่ยนจากโหมดปลอดภัยไปยังโหมดปกติ

ถ้าหน้าจอของคุณยังคงค้าง หรือคุณยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ คุณอาจลองดำเนินการ ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน การ ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน จะคืนค่าอุปกรณ์ของคุณให้เป็นการตั้งค่าดั้งเดิม และจะลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ

การจัดการทั่วไป การจัดการทั่วไป

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ การตั้งค่า และเลือก การจัดการทั่วไป

 เลือก รีเซ็ท เลือก รีเซ็ท

ขั้นตอนที่ 2 เลือก รีเซ็ท

 เลือก ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน เลือก ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน

ขั้นตอนที่ 3 เลือก ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน

 รีเซ็ทโทรศัพท์ รีเซ็ทโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 4 แตะที่ รีเซ็ท

 ลบทั้งหมด ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน ลบทั้งหมด ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน

ขั้นตอนที่ 5 แตะที่ ลบทั้งหมด

 ป้อนรหัสผ่านสำหรับการยืนยัน ป้อนรหัสผ่านสำหรับการยืนยัน

ขั้นตอนที่ 6 ป้อนรหัสผ่านของคุณ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ:

 • ก่อนที่จะทำการ ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แบ็คอัพข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณแล้ว ข้อมูลที่ถูกลบระหว่าง ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน จะไม่สามารถกู้คืนได้

หมายเหตุ:

 • ถ้าคุณทำตามขั้นตอนที่ระบุข้างต้น แต่ยังคงมีปัญหาอยู่ แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณอาจได้รับความเสียหายทางกายภาพ กรุณาสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากศูนย์บริการ
 • ภาพหน้าจออุปกรณ์และเมนูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์และเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์
 • ตำแหน่งของปุ่มระดับเสียงและปุ่มด้านข้างอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์

วิธีใช้แอพ Samsung Members

ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับมือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ของ Samsung คุณสามารถสอบถามผ่านแอพ Samsung Members ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งรายงานข้อผิดพลาด

เอกสิทธ์สำหรับลูกค้า Galaxy

เอกสิทธ์สำหรับลูกค้า Galaxy

ตรวจเช็คด้วยตัวเอง, ซ่อม / เครื่องใหม่ราคาพิเศษ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ