วิธีแก้ปัญหาเมื่อชุดหูฟัง Bluetooth เสียงขาดๆ หายๆ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-01-13

ด้วยการเชื่อมต่อชุดหูฟัง Bluetooth เข้ากับอุปกรณ์ คุณจะสามารถฟังเพลงหรือโทรออกได้ ถ้าเสียงขาดๆ หายๆ ขณะที่ใช้ชุดหูฟัง Bluetooth อาจเป็นเพราะการเชื่อมต่อที่บกพร่องระหว่างอุปกรณ์กับชุดหูฟัง สภาพแวดล้อม หรือแคช Bluetooth ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงของชุดหูฟัง Bluetooth

ก่อนที่คุณจะลองทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ ให้ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ของคุณและแอพที่เกี่ยวข้องได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว ในการอัพเดทซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ การตั้งค่า > อัพเดทซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 2 แตะที่ ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ขั้นแรก ให้ลองรีบูตทั้งอุปกรณ์และชุดหูฟัง Bluetooth ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียงของชุดหูฟัง Bluetooth

ลองจับคู่อุปกรณ์เข้ากับชุดหูฟัง Bluetooth อีกครั้ง

การเชื่อมต่อที่ไม่มั่นคงระหว่างอุปกรณ์กับชุดหูฟังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านเสียง ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 1 การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 เปิด การตั้งค่า และแตะที่ การเชื่อมต่อ

การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 2 การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 แตะที่ Bluetooth

การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 3 การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 เปิด Bluetooth และแตะที่ การตั้งค่า ซึ่งอยู่ข้างๆ ชุดหูฟัง Bluetooth ที่เชื่อมต่อ

การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 4 การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 แตะที่ เลิกจับคู่

การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 5 การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5 แตะที่ กลับ

การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 6 การจับคู่อุปกรณ์ bluetooth อีกครั้ง ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6 เปิด Bluetooth และเปิดใช้งานโหมดจับคู่บนชุดหูฟัง เมื่อชุดหูฟังปรากฏภายใต้ อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ ให้แตะและเชื่อมต่อชุดหูฟังเข้ากับอุปกรณ์

สภาพแวดล้อมโดยรอบอาจส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อ Bluetooth การเคลื่อนที่อย่างกะทันหันหรือระยะห่างระหว่างอุปกรณ์อาจรบกวนการเชื่อมต่อได้เช่นกัน นอกจากนี้ การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนในกรณีที่คุณอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่น หรือในกรณีที่คุณใช้สติ๊กเกอร์โลหะหรือแผ่นฟิล์มป้องกันหน้าจอในจุดที่อยู่ใกล้กับเสาสัญญาณของอุปกรณ์

  • จัดวางอุปกรณ์ Galaxy และชุดหูฟัง Bluetooth ไว้ใกล้กับคุณ และตรวจสอบว่าไม่มีอะไรคั่นระหว่างกลาง
  • การเชื่อมต่ออาจไม่มั่นคงถ้าหากอุปกรณ์อยู่ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าถือ ดังนั้นจึงควรจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ใกล้กับชุดหูฟัง
  • ออกไปจากบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่นหรือจุดที่มีการใช้งาน Wi-Fi บ่อยครั้ง
  • อยู่ให้ห่างจากสายไฟเปลือย เตาไมโครเวฟ และลำโพงไร้สาย หรือปิดอุปกรณ์ดังกล่าว หากคุณต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่ว่านี้
  • ขณะที่สตรีมเพลงออนไลน์ สถานะการเชื่อมต่ออาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพเสียง ในกรณีเช่นนี้ ให้ลองดาวน์โหลดเพลงมาฟัง

หมายเหตุ:

  • ถ้าชุดหูฟัง Bluetooth ยังคงตัดการเชื่อมต่อ ให้ไปยังศูนย์บริการในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเข้ารับการตรวจสอบอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
  • ภาพหน้าจออุปกรณ์และเมนูอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์และเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์

วิธีใช้แอพ Samsung Members

ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับมือถือ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์สวมใส่ของ Samsung คุณสามารถสอบถามผ่านแอพ Samsung Members ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งรายงานข้อผิดพลาด

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ