วิธีแก้ไขในระหว่างที่ใช้งาน Galaxy S10 แล้วโหมดอัปโหลดแสดงขึ้นมา

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-12

Samsung รับทราบถึงอาการนี้และปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการอัพเดทแอปพลิเคชัน

 

โปรดอัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

หลังจากนั้นอุปกรณ์จะถูกรีบูตโดยอัตโนมัติเพื่อใช้แอปพลิเคชันที่อัพเดท

 

ขั้นตอนในการอัพเดท : 

1 ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นแตะที่ การดูแลอุปกรณ์
1
2 แตะที่ไอคอน เพิ่มเติม
2
3 แตะที่ เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์
3
4 แตะที่ อัพเดท
4

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ