ใช้งาน eSIM บนสมาร์ทโฟน Galaxy ของคุณ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26
eSIM

    สมาร์ทโฟน Galaxy บางรุ่นมาพร้อมกับ eSIM. eSIM ช่วยให้คุณเปิดใช้งานแผนเครือข่ายมื ถือโดยไม่ต้องมีนาโนซิม. หากสมาร์ทโฟน Galaxy ของคุณมี eSIM คุณสามารถเพิ่มและลบแผนเครือข่ายมือถือของคุณบนสมาร์ทโฟนได้

เพิ่มแผนมือถือของคุณบนสมาร์ทโฟนด้วย eSIM

    ในการเพิ่มแผนเครือข่ายมือถือของคุณบน eSIM, คุณสามารถแสกน QR code ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณแจ้งให้ทราบ, ติดตั้งแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถใส่ข้อมูลด้วยตัวเอง. ก่อนทำการเพิ่มแผน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาร์ทโฟน Galaxy ของคุณ ทำการเชื่อมต่อ WiFi หรือเครือข่ายมือถือแล้ว

    ผู้ให้บริการบางรายรองรับการเปิดใช้งานแผนมือถืออัตโนมัติไปยัง eSIM โดยกำหนดแผนมือถือของคุณให้เปิดใช้งานล่วงหน้า, ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่าเปิดใช้งานอัตโนมัติหรือไม่. หากสามารถเปิดใช้งานอัตโนมัติได้ ผู้ให้บริการอาจถาม EID ของสมาร์ทโฟนของคุณ ซึ่งคุณสามารถดู EID ได้จากกล่องผลิตภัณฑ์ของสมาร์ทโฟนของคุณ หรือเข้าไปที่  การตั้งค่า>เกี่ยวกับ>เกี่ยวกับโทรศัพท์.  หากแผนมือถือของคุณได้มีการถูกกำหนดไว้จากผู้ให้บริการของคุณแล้ว ให้ทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้

1 ไปที่การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการ SIM การ์ด
Setting
2 แตะ เพิ่มแผนมือถือ
Add plan
3 แผนมือถือ จะดาวน์โหลดและเปิดใช้งานบน eSIM โดยอัตโนมัติ

    ผู้ให้บริการมือถือส่วนใหญ่ที่รองรับ eSIM จะให้ QR code ที่ถูกกำหนดให้กับแผนมือถือปัจจุบันของคุณอยู่แล้ว ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อรับเพิ่มโดยใช้ QR code, โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1 ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการ SIM การ์ด
setting
2 แตะ เพิ่มแผนมือถือ
add plan
3 แตะ เพิ่มโดยใช้ QR code
QR Code
4 แสกน QR code ตามที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณแจ้ง
5 แผนมือถือจะถูกดาวน์โหลดและเปิดใช้งานบน eSIM

    ผู้ให้บริการบางรายที่รองรับ eSIM จะให้ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ eSIM หรือรหัสการเปิดใช้งานในการเพิ่มด้วยตัวเองในการใส่ข้อมูลแผนของคุณด้วยตัวเอง, ทำตามขั้นตอนดังนี้

1 ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการ SIM การ์ด
setting
2 แตะ เพิ่มแผนมือถือ
add plan
3 แตะ เพิ่มโดยใช้รหัสการเปิดใช้งาน
input info
4 ใส่ข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณแจ้ง
5 แผนมือถือจะถูกดาวน์โหลดและเปิดใช้งานบน eSIM

การลบแผนมือถือของคุณบน eSIM

    คุณสามารถลบแผนการเปิดใช้งานบน eSIM ตามขั้นตอนด้านล่าง. หลังจากการลบแผนของคุณแล้ว, ให้ติดต่อผู้ใช้บริการเครือข่าย เพื่อยุติหรือระงับการสมัครของคุณ. การลบแผนบนสมาร์ทโฟน Galaxy ของคุณจะไม่ส่งผลกับการสมัครผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่าย

1 ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการ SIM การ์ด
2 เลือกแผนที่คุณต้องการลบบน eSIM
3 แตะ สวิสซ์ปิดใช้งานแผน
4 แตะ ลบ
1 ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ตัวจัดการ SIM การ์ด
2 แตะ ลบแผนมือถือทั้งหมด

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ