Hvilken potentiel støj kan der komme fra min Samsung fryser/mit køleskab?

I forbindelse med den nye miljølovgivning har alle producenter af køleprodukter været nødt til at udskifte de gamle miljøskadelige kølemidler – stoffer, der samlet kaldes freon.
 

De kølemidler, der bruges i vore dage, er miljøvenlige, men kræver højere tryk i kølesystemet, hvilket påvirker produkternes naturlige støjniveau. Vi vil hjælpe dig med at genkende de almindelige lyde og at kunne adskille dem fra usædvanlige lyde.
 

Læs om de lyde, der anses for “normale”, nedenfor:

 

Gurglende, kogende eller dryppende lyde

Denne lyd kan komme flere gange om dagen, når systemet er i drift. Den skyldes kølemidlets gennemstrømning i systemet, når det omdannes fra gasart til flydende form. Denne type lyde er almindelige i nye produkter.

Støj fra luftcirkulation

Produkter med automatisk afrimningsfunktion er udstyret med ventilatorer, der får den kolde luft til at cirkulere i enheden. Lyden, som disse ventilatorer udsender, kan muligvis høres. I nogle modeller er kompressoren også udstyret med en afkølende ventilator.

Knaldende lyd

Produkter med automatisk afrimningsfunktion er udstyret med et varmeelement, der muliggør afrimning. Der kan komme knaldende lyde på grund af materialets udvidelse, og når isen falder af under optøning. Dette er en normal funktion for denne type produkt.

Klikkende lyd

Der kan muligvis høres en klikkende lyd, når kompressoren starter og stopper. Denne lyd, der stammer fra startaggregatet, er normal for vekselstrømskompressorer. Modeller med inverterkompressorer har ikke startaggregater.

Vibrationslyd

Køleskabet indeholder rør, der vibrerer en smule, når kølemidlet pumpes ind i systemet. Disse rør må ikke blokeres eller være i kontakt med andre rør eller ledninger. Hylder, skabe og andre dele i køleskabet kan også vibrere, når køleskabet kører.

Prøv at forhindre støjen i at opstå:

1 Flyt lidt på køleskabets placering eller tjek, at rørene ikke er i kontakt med hinanden eller med væggen.
2 Placer køleskabet lodret uden at læne det mod noget.
3 Juster fødderne.
4 Fjern maden, og sæt den tilbage på hylderne.
5 Kontroller, at beholderne i køleskabet ikke støder imod hinanden.
Kompressorbrummen

Lyden, som kompressoren udsender, stammer fra den elektriske motor, der driver den mekaniske pumpe. Hver gang kompressoren starter, vil lyden kunne høres.

Antallet af gange, kompressoren starter, afhænger af:

1 Den indstillede interne temperatur.
2 Hvor ofte døren åbnes og lukkes.
3 Rumtemperaturen.
4 Den mængde ventilation, der er omkring produktet.
5 Tilstedeværelsen af varm mad og/eller mængden af den opbevarede mad.

Hvis en af vores teknikere allerede har tjekket køleskabet for bekymrende støj og ikke kunne finde nogen fejl, kan du være tryg ved, at dit produkt er i god stand.

Bemærk: Hvis der ikke er nogen tekniske fejl er ved produktet, skal du dække de omkostninger, som er aftalt med serviceleverandøren for dennes besøg.

Tak for din feedback