Hvordan bruger jeg opvarmningsfunktionen i min airconditioner?

Samsung aircondition-produkter kan levere øjeblikkelig varme. De kan anvendes på to måder – som en airconditioner om sommeren og som varmeapparat om vinteren. Der er ingen grund til at købe et separat varmeapparat, og derfor er det økonomisk. Opvarmningstilstanden i din airconditioner kan hurtigt skabe en varm atmosfære uden at skulle vente længe.

Styr temperaturen i dit rum med airconditioneren

Med opvarmningstilstanden kan airconditioneren gøre dit rum varmt. Hvis du tænder for opvarmningstilstanden, kan det være at blæseren ikke aktiveres i de første 3 til 5 minutter for at undgå at der cirkulerer kold luft, indtil aircondition enheden er varmet op. Hvis airconditioneren ikke varmer nok, kan du bruge et ekstra varmeapparat i kombination med airconditioneren.

styr temperaturen med airconditionerens opvarmningstilstand

Bemærk: Airconditioneren får varmeenergi fra udendørs luft og opvarmer rummet. Derfor kan opvarmningsevnen være forringet hvis udendørstemperaturen er meget lav,

Sådan styres temperaturen med fjernstyringen

Trin 1. Tryk på afbryderknappen på fjernstyringen for at tænde for airconditioneren.

tryk på afbryderknap

Trin 2. Tryk på knappen Mode (tilstand) for at indstille driftstilstanden. Hver gang der trykkes på Mode-knappen, skifter tilstanden fra Auto → Cool → Dry → Fan → Heat

tryk på mode-knappen og skift driftstilstand til varmen

Trin 3. Efter du har valgt tilstand, skal du indstille den ønskede temperatur.

Indstil temperaturen efter valg af tilstand

Trin 4. Du kan efter ønske indstille blæserens hastighed med knapperne på fjernstyringen.

indstil viftens hastighed efter ønske

Bemærk:

  • Det aktuelle design på fjernstyringen kan være anderledes end på din model.
  • Dette billede er blot et eksempel på engelsk, men det er tilgængeligt på dit lands sprog.
Tips til at bruge den automatiske funktion Defrost (afrimning)

Når udendørstemperaturen er lav og fugtigheden er høj, kan der dannes rimfrost på varmeveksleren i udendørsenheden, hvilket kan forringe opvarmningseffektiviteten. Når der er sådanne forhold, mens opvarmningstilstanden er tændt, kører airconditioneren afrimningsfunktionen i 5 til 12 minutter for at fjerne rimfrost fra den udendørs varmeveksler.

Indendørsenheden vil vise df-indikatoren

Når afrimningsfunktionen er tændt, vises df-indikatoren på indendørsenhedens skærm, og der dannes kondens på udendørsenheden. I afrimningstilstand vil airconditioneren stoppe for at forhindre, at der kommer kold luft ud af indendørsenheden.

Indendørsenhed viser df-indikator

Bemærk: Du kan ikke vælge andre muligheder med fjernstyringen, før afrimningsfunktionen er færdig.

Tak for din feedback