Hva skal jeg gjøre når klesvasken min ikke tørker skikkelig?

Hvis du legger inn en for stor mengde klesvask, tørker den ikke jevnt. Det vil også gi mange skrukker. Omvendt kan klesvasken være fuktig på grunn av lo på filteret eller lekkasje på vanntanken. Vi anbefaler at du sjekker klesvasken og apparatet for å sikre en optimal tørkeeffektivitet.

Sjekk klesvasken

Sjekk klesvasken.

Når du bruker maskinen fra vasking til tørking, er det bra å legge inn mindre klesvask enn den produktspesifikke tørkekapasiteten. For effektiv tørking anbefales det å tørke 50 til 60 prosent av den maksimale kapasiteten. Det anbefales alltid å bruke et standard tørkeprogram som veier klesvasken og bruker dette til å fastsette den anbefalte tørketiden selv.

 • Legg inn én vaskeladning i tørketrommelen om gangen. 
 • For å forbedre tørkeeffektiviteten ved ett eller to plagg, så legg ved et tørt håndkle i maskinen.
 • For best mulig resultater, vikle plaggene fra hverandre før du legger dem inn i tørketrommelen. Sammenviklede plagg kan redusere tørkeeffektiviteten eller forårsake at døren åpnes.

Merknad: 

 • Ta plagg inn i og ut av tørketrommelen med lofilteret montert.
 • Hvis filteret ikke er på plass, kan små gjenstander falle inn i filtersporet og ødelegge tørketrommelen.

Hvis du blander tykke og tynne tekstiler sammen, vil alle de tynne tekstilene tørke i løpet av programmet, men de tykke tekstilene vil bli mindre tørre. Sorter lignende tekstiler i grupper, og tørk dem slik.

 • Ikke bland tunge og lette tekstiler sammen.
 • Vask og tørk mørke plagg og lyse plagg separat.
 • Med mindre det står anbefalt på vaskeanvisningen, bør du ikke tørke gjenstander av ull eller glassull.
 • Ikke tørk tekstiler tilsølt med olje, alkohol, bensin osv.
 • Unngå å tørke uvaskede tekstiler
 • Ikke tørk våte tekstiler som ikke har blitt skikkelig sentrifugert etter vask. Dette kan forårsake lukt i tørketrommelen eller føre til at tørketrommelen blir ødelagt.
 • Det anbefales å bruke et vaskenett til babysokker og andre små, lette tekstiler.
Sjekk klesvasken.

Tøm lommene

 • Vend mørke plagg på vrangen før du tørker dem. Dette forebygger skade på tekstilene på grunn av friksjon under tørkeprosessen og beskytter de innvendige delene av tørketrommelen mot misfarging og skade.
 • Vend plagg med knapper eller broderier på vrangen før du tørker dem.

 

Advarsler

 • Tøm lommene. Metallgjenstander som mynter, nåler og spenner på klær kan skade andre deler av klesvasken så vel som trommelen.
 • Fjern metallgjenstander som er festet til plaggene, dra opp glidelåser og fest hekter før tørking. Metallgjenstander festet til plagg kan skade de andre plaggene så vel som trommelen.

Du kan velge tørkenivå 1 til 3 avhengig av typen klesvask.

 • Nivå 1: Tørker plagg skånsomt for å beskytte stoffet. Egnet til ømtålige plagg eller plagg som du vil tørke naturlig (ved å henge opp eller legge flatt på et tørkestativ) mens de er fuktige.
 • Nivå 2: Standard tørkenivå.
 • Nivå 3: Egnet til store og tykke plagg.
Velg tørkenivået.

Merknad: 

 • Det faktiske designet og styringen av tørkenivå kan avvike avhengig av hvilket produkt du har.
 • Finn en brukerveiledning for ditt spesifikke modellnummer.

Slik går du fram

Trinn 1. Trykk for å slå på tørketrommelen.

Trinn 2. Vri navigasjonshjulet til venstre eller høyre til de forskjellige programmene og funksjonene. Skjermen viser ditt valg (som for eksempel programmet, tilleggsfunksjoner og systemfunksjoner).

Trinn 3. Trykk for å starte.

Trinn 4. Skjermen viser det aktuelle programmet, beregnet gjenværende tid, programalternativer og andre nyttige meldinger eller varslinger.

Trinn 5. Trykk for å bekrefte funksjonen eller innstillingen du valgte.

Trinn 6. Trykk for å endre tørkenivået for det valgte programmet. Du kan velge fra nivå 1 til 3, men det tilgjengelige nivået avhenger av det valgte programmet.

Trinn 7. Trykk for å slå på funksjonen forebygging av skrukker (om nødvendig).

Trinn 8. Trykk for å velge programtiden for tidsinnstilt tørking, varmluft eller kaldluft. Du kan innstille tørketiden til mellom 20 og 240 minutter. Den tilgjengelig tørketiden avhenger av det valgte programmet.

Trinn 9. Trykk for å gå inn i menyen tilleggsfunksjoner.

Sjekk apparatet

Det er visse deler av tørketrommelen din som trenger regelmessig rengjøring. Det anbefales især å rengjøre filteret og tanken hver gang du bruker den. Finn instruksjonene for filterrengjøring nedenfor. 

Tøm vanntanken etter hver bruk for å forhindre lekkasje. Bemerk at vannflasken er beregnet til modellen med kun tørking. 

Trinn 1. Ta vannflasken ut av skuffen.

Trinn 2. Tøm ut vannet gjennom avløpshullet, og skyv vannflasken tilbake på plass.

Kontroller vanntanken.

Merknad: Vær forsiktig når du tar ut beholderen full av vann.

Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus. Hvis du bruker tørketrommelen med et vått lofilter, kan det forårsake mugg, dårlig lukt eller et dårligere tørkeresultat. Rengjør og tørk derfor lofilteret etter hver tørkesyklus.

Trinn 1. Åpne døren til tørketrommelen, og trekk filteret oppover for å ta det ut. (Ikke fjern gummipakningen etter at du har fjernet filteret.)

Trinn 2. Åpne det utvendige filteret, og fjern det innvendige filteret.

Rengjøre lofilteret.

Trinn 3. Åpne henholdsvis de innvendige og utvendige filtrene.

Trinn 4. Fjern loen fra filtrene samt støvrester med en børste.

Fjern loen fra filtrene og støvrester.

Merknad: Rengjør filtrene i rennende vann, og tørk dem deretter helt (om nødvendig).

Trinn 5. Fest det rene filteret til det utvendige filteret, og skyv det tilbake på plass.

Fest lofilteret til det utvendige filteret.

Merknad: Ikke bruk tørketrommelen uten det innvendige filteret inni det utvendige filteret. 

Det anbefales å rengjøre varmeveksleren minst én gang om måneden (eller når signalet lyder og varmevekselindikatoren lyser på skjermen). Det vil forbedre varmepumpens effektivitet. For å unngå fysisk skade og forbrenninger, ikke berør eller rengjør varmeveksleren med dine bare hender. Ikke bruk vann til å rengjøre varmeveksleren.

Trinn 1. Trykk øverst på det utvendige dekselet for å åpne det.

Åpne dekselet til varmeveksleren.

Trinn 2. Vri begge festeanordningene for å låse det opp. Ta deretter ut det innvendige dekselet.

Vri på festeanordningene, og ta ut det innvendige dekselet.

Trinn 3. Rengjør varmeveksleren med den medfølgende rengjøringsbørsten (eller en støvsuger med en tilhørende børste). Hvis filteret er fylt med støv, så rengjør det innvendige dekselet med en myk, fuktig klut. 

Rengjøre det innvendige dekselet.

Merknad: 

 • Ikke bøy eller skad lamellene på varmeveksleren ved rengjøring.
 • Dette kan svekke tørkeresultatet.

Trinn 4. Sett tilbake det innvendige dekselet Skru deretter inn begge festeanordningene for å låse det innvendige dekselet. Etter at hele prosessen er fullført, så lukk det utvendige dekselet. 

Velg tørkenivået.

Merknad: Sørg for at festeanordningene er helt låst. 

Takk for din tilbakemelding