*Promocja trwa od 18.03.2024 r. do 07.04.2024 r. Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi 1900 sztuk. Szczegóły i ograniczenia w regulaminie promocji u sprzedawcy.

Jak to działa?

*Promocja trwa od 18.03.2024 r. do 07.04.2024 r. Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi 1900 sztuk. Szczegóły i ograniczenia w regulaminie promocji u sprzedawcy. **Promocja dostępna jest u wybranych partnerów.

PROMO poradnik – jak odebrać
produkt w prezencie?

Film tłumaczący jak skorzystać z promocji Samsung na produkt w prezencie Film tłumaczący jak skorzystać z promocji Samsung na produkt w prezencie

Modele objęte promocją

Poznaj serię Galaxy Tab S9

 • *Armor Aluminum dotyczy metalowej obudowy z tyłu, z wyjątkiem Cam Deco, Pen Deco, przycisków bocznych i tacki karty SIM.
 • **Galaxy Tab S9, S9+ i S9 Ultra mają certyfikat IP68. W oparciu o warunki testu laboratoryjnego dla zanurzenia w słodkiej wodzie na głębokość do 1,5 metra na maksymalnie 30 minut. Nie zaleca się używania na plaży lub basenie. Odporność urządzenia na wodę i kurz nie jest trwała i może z czasem ulec zmniejszeniu w wyniku normalnego zużycia.Odporność na kurz jest testowana w warunkach laboratoryjnych przez niezależną firmę: 2 kg talku (maks. średnica 0,05 mm) na metr sześcienny wdmuchnięto do komory testowej, w której znajduje się urządzenie (ciśnienie powietrza wokół urządzenia utrzymywane poniżej ciśnienia otaczającego powietrza) przez 2 godziny.
 • ***Typowa wartość testowana w zewnętrznych warunkach laboratoryjnych. Typowa wartość to szacunkowa wartość średnia uwzględniająca odchylenie pojemności baterii wśród próbek baterii testowanych zgodnie z normą IEC 61960. Znamionowa (minimalna) pojemność to 10880 mAh dla Galaxy Tab S9 Ultra, 9800 mAh dla Galaxy Tab S9+ i 8160 mAh dla Galaxy Tab S9. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od środowiska sieciowego, wzorców użytkowania i innych czynników.

Poznaj odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być: - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując tablet Samsung Galaxy Tab S9FE, Galaxy Tab S9FE+ u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli zakupisz Samsung Galaxy Tab S9FE lub Galaxy Tab S9FE+ u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie od 18.03.2024 r. do 07.04.2024.
 • Przy zakupie Urządzenia objętego Promocją, Klient otrzyma poniższą nagrodę: ZAKUPIONY PRODUKT = NAGRODA Samsung Galaxy Tab S9FE = Galaxy Buds FE Grafitowe (SM-R400NZAAEUE) Samsung Galaxy Tab S9FE+ = Galaxy Buds FE Grafitowe (SM-R400NZAAEUE) Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi– 1900szt. Nagrody przyznawane będą według kolejności otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza, o którym mowa w regulaminie w §2 ust. 1 pkt d, do wyczerpania puli Nagród (o terminie decyduje data wpłynięcia prawidłowo uzupełnionego Formularza na serwer). Organizator poinformuje na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Samsung Members o wyczerpaniu puli Nagród.
 • Po zakupie tabletu musisz go aktywować do dnia 14.04.2024. W celu aktywacji Urządzenia niezbędne jest uruchomienie Urządzenia na terytorium Polski wraz z aktywną kartą SIM polskiego operatora (tylko dla urządzeń w wersji LTE) oraz posiadanie dostępu do sieci Internet lub dostępu do sieci komórkowej. Aktywacja Urządzenia jest bezpłatna, z zastrzeżeniem, iż nie obejmuje to kosztów połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który pojawi się w Twoim nowym urządzeniu w aplikacji Samsung Members w zakładce Korzyści. Baner pojawi się po 24 godzinach od aktywacji tabletu. Na wypełnienie formularza masz czas od 18.03.2024 r. do 21.04.2024 godz. 23:59. Twoje zgłoszenie będzie weryfikowane – jeśli będzie spełniać warunki udziału w promocji, w terminie do 21 dni roboczych od potwierdzenia jego poprawności otrzymasz nagrodę. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni roboczych. Rejestracja w formularzu możliwa jest wyłącznie na terenie Polski. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji łącznie maksymalnie dwie Nagrody, ale maksymalnie jedną Nagrodę za zakup określonego modelu Produktu (tj. jedną za zakup Tab S9FE, jedną za zakup Tab S9FE+). W przypadku, gdy Klient kupi np. dwa produkty Tab S9FE+ może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 • W formularzu musisz wskazać: a) model i numer IMEI/seryjny Urządzenia; b) imię i nazwisko Uczestnika; c) adres wysyłki Nagrody (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) znajdujący się na terytorium RP; d) numer telefonu Uczestnika; e) adres e-mail Uczestnika; f) data zakupu Urządzenia; g) nazwa firmy, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; h) załączony dowód zakupu Urządzenia; i) załączony dowód zamówienia Urządzenia w terminie promocji j) wskazanie firmy Partnera Handlowego, u którego zakupiono Produkt; k) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola „zapoznałem się z Regulaminem Promocji”.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od dnia 18.03.2024 r. do 21.04.2024 godz. 23:59.
 • Tak – 1900 nagród.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza.
 • Nie – nagrodę otrzymasz w terminie do 30 dni roboczych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni roboczych.
 • Sprawdź, czy wpisujesz poprawny numer IMEI, oznaczony jako gniazdo 1. Jeśli formularz nadal nie działa lub występują inne błędy, napisz wiadomość e-mail na promocjagalaxybuds@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer IMEI Twojego urządzenia i załącz dowód zakupu.