Promocja trwa od 13.04 do 30.04.2023 r. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. Szczegóły na zwrotbuds.samsung.pl.
Formularz rejestracyjny dostępny od 14.04

Jak to działa?

Promocja trwa od 13.04 do 30.04.23 r. i jest dostępna u wybranych partnerów.
Formularz rejestracyjny dostępny od 14.04

Modele objęte promocją

Sprawdź nowe słuchawki
Galaxy Buds2 Pro

FAQ GALAXY BUDS2

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie) oraz nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Uczestnikiem nie może być osoba prawna.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując dowolne Galaxy Buds2 u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji.

  Jednorazowa premia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości określonej w § 5 ust. 1. Regulaminu wypłacana Uczestnikowi na warunkach opisanych w Regulaminie oraz pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt.

  Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli kupisz Samsung Galaxy Buds2 u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie 13.04.2023 r. do 30.04.2023 r. godz. 23:59.
 • Nagrodą w promocji jest zwrot części ceny zakupionych słuchawek w wysokości 300 zł za Galaxy Buds2. Zwrot następuje przelewem na Twoje konto bankowe.
 • Po zakupie słuchawek Galaxy Buds2 w czasie trwania Promocji, w terminie od 13.04.2023 r. do 07.05.2023 r. godz. 23:59, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie promocji.
 • W formularzu musisz wskazać:

  a) dane osobowe, tj. imię, nazwisko; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dodatkowo należy wskazać firmę;
  b) numer konta bankowego;
  c) adres e-mail;
  d) szczegóły dotyczące produktu: model i numer seryjny
  e) partnera handlowego, u którego dokonano zakupu Produktu.

  Do formularza należy dołączyć:

  1) dowód zakupu Produktu: faktura / paragon;
  2) dowód zamówienia Produktu (z widoczną datą zamówienia w Terminie Zakupu),
  3) zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po Produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym;
  4) zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od 13.04.2023 r. do 07.05.2023 r. godz. 23:59.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów.
 • Nie – pieniądze zostaną przelane na Twoje konto w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 21 dni kalendarzowych.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację, wysyłając wiadomość e-mail na adres: słuchawki-zwrot@smolar.pl
 • Jeśli formularz nie działa, napisz wiadomość e-mail na adres: słuchawki-zwrot@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer seryjny słuchawek i załączając dowód zakupu.

FAQ GALAXY BUDS2 PRO

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie) oraz nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Uczestnikiem nie może być osoba prawna.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując dowolne Galaxy Buds2 PRO u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji.

  Jednorazowa premia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości określonej w § 5 ust. 1. Regulaminu wypłacana Uczestnikowi na warunkach opisanych w Regulaminie oraz pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt.

  Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli kupisz Samsung Galaxy Buds2 PRO u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie 13.04.2023 r. do 30.04.2023 r. godz. 23:59.
 • Nagrodą w promocji jest zwrot części ceny zakupionych słuchawek w wysokości 300 zł za Galaxy Buds2 PRO. Zwrot następuje przelewem na Twoje konto bankowe.
 • Po zakupie słuchawek Galaxy Buds2 PRO w czasie trwania Promocji, w terminie od 13.04.2023 r. do 07.05.2023 r. godz. 23:59, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie promocji.
 • W formularzu musisz wskazać:

  a) dane osobowe, tj. imię, nazwisko; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dodatkowo należy wskazać firmę;
  b) numer konta bankowego;
  c) adres e-mail;
  d) szczegóły dotyczące produktu: model i numer seryjny
  e) partnera handlowego, u którego dokonano zakupu Produktu.

  Do formularza należy dołączyć:

  1) dowód zakupu Produktu: faktura / paragon;
  2) dowód zamówienia Produktu (z widoczną datą zamówienia w Terminie Zakupu),
  3) zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po Produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym;
  4) zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od 13.04.2023 r. do 07.05.2023 r. godz. 23:59.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów.
 • Nie – pieniądze zostaną przelane na Twoje konto w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 21 dni kalendarzowych.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację, wysyłając wiadomość e-mail na adres: promocja-galaxy@smolar.pl
 • Jeśli formularz nie działa, napisz wiadomość e-mail na adres: promocja-galaxy@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer seryjny słuchawek i załączając dowód zakupu.