Kup słuchawki Galaxy Buds2
i zyskaj 270 zł zwrotu na konto.

Promocja trwa od 13.06.2022 r. do 26.06.2022 r. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów.

Jak to działa?

*Promocja trwa od 13.06.2022 r. do 26.06.2022 r. Lista partnerów handlowych w regulaminie.

Modele objęte promocją

FAQ

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie) oraz nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
 • Możesz wziąć udział w promocji kupując dowolny Galaxy Buds2 u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji. Jednorazowa premia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości określonej w § 5 ust. 1. Regulaminu wypłacana Uczestnikowi na warunkach opisanych w Regulaminie oraz pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt (przy czym ten ostatni wymóg nie dotyczy Produktów kupionych razem z abonamentem na usługi telekomunikacyjne). Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora: Do wzięcia udziału w Promocji niezbędne jest osobne zakupienie Produktu.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli kupisz Samsung Galaxy Buds2 u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie od 13.06.2022 do 26.06.2022 r. godz. 23:59
 • Nagrodą w promocji jest zwrot części ceny zakupionych słuchawek w wysokości 270 zł za Galaxy Buds2. Zwrot następuje przelewem na Twoje konto bankowe.
 • Możesz otrzymać zwrot w wysokości 270 zł za Galaxy Buds2.
 • Po zakupie słuchawek Galaxy Buds2 w czasie trwania Promocji, w terminie od 13.06.2022 do 03.07.2022 r. godz. 23:59, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie promocji.
 • W formularzu musisz wskazać:
  a) dane osobowe, tj. imię, nazwisko; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dodatkowo należy wskazać firmę;
  b) numer konta bankowego;
  c) adres e-mail;
  d) szczegóły dotyczące produktu: model i numer seryjny
  e) partnera handlowego, u którego dokonano zakupu Produktu;

  Do formularza należy dołączyć:

  1) dowód zakupu Produktu: faktura / paragon. Jednorazowa premia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości określonej w § 5 ust. 1. Regulaminu wypłacana Uczestnikowi na warunkach opisanych w Regulaminie oraz pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt (przy czym ten ostatni wymóg nie dotyczy Produktów kupionych razem z abonamentem na usługi telekomunikacyjne). Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów.
  2) zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po Produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym;
  3) zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.
 • Na wypełnienie formularza ** masz czas od 13.06.2022 do 03.07.2022 r. godz. 23:59.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów
 • Nie – pieniądze zostaną przelane na Twoje konto w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 21 dni kalendarzowych.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację wysyłając wiadomość e-mail na adres: premiasamsung@smolar.pl
 • Jeśli formularz nie działa, napisz wiadomość e-mail na adres: premiasamsung@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer seryjny słuchawek i załączając dowód zakupu.