Kup nowe Galaxy Buds2 Pro, odeślij swoje dotychczasowe słuchawki
i zyskaj 150 zł zwrotu na konto.

Kup Galaxy Bud2 Pro i odeślij swoje dotychczasowe słuchawki a otrzymasz 150zł zwrotu na konto Kup Galaxy Bud2 Pro i odeślij swoje dotychczasowe słuchawki a otrzymasz 150zł zwrotu na konto

Promocja „Popraw jakość dźwięku” trwa od 5.09 do 25.09.2022 r. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. W celu skorzystania z promocji niezbędne jest odesłanie zużytych słuchawek do utylizacji.

Poznaj Samsung Zwrot na konto

Kup Galaxy Buds2 Pro, odeślij swoje dotychczasowe słuchawki i wypełnij formularz rejestracyjny. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymasz gwarantowany zwrot na konto w wysokości 150 zł

Jak skorzystać z promocji?

Promocja „Popraw jakość dźwięku” trwa od 5.09 do 25.09.2022 r. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. W celu skorzystania z promocji niezbędne jest odesłanie zużytych słuchawek do utylizacji.

Zobacz Galaxy Buds2 Pro
i wybierz kolor dla siebie

Sprawdź nowe słuchawki
Galaxy Buds2 Pro

FAQ

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie) oraz nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując dowolne Galaxy Buds2 PRO u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji.
  Jednorazowa premia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości określonej w § 5 ust. 1. Regulaminu wypłacana Uczestnikowi na warunkach opisanych w Regulaminie oraz pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt (przy czym ten ostatni wymóg nie dotyczy Produktów kupionych razem z abonamentem na usługi telekomunikacyjne). Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli kupisz Samsung Galaxy Buds2 PRO u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie od 05.09.2022 do 25.09.2022 r. godz. 23:59.
 • Nagrodą w promocji jest zwrot części ceny zakupionych słuchawek w wysokości 150 zł za Galaxy Buds2 Pro.
  Zwrot następuje przelewem na Twoje konto bankowe.
 • Po zakupie słuchawek Galaxy Buds2 PRO w czasie trwania Promocji, w terminie od 05.092022 do 02.10.2022 r. godz. 23:59, należy:
  1) wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie promocji.
  2) odesłać swoje dotychczasowe słuchawki do Smolar, który podda je utylizacji zgodnie z zasadami dotyczącymi utylizacji tego typu odpadów. Aby odesłać poprzednie słuchawki, należy skorzystać z usługi „szybkie zwroty” dostępnej pod adresem https://szybkiezwroty.pl/pl. Koszt wysyłki słuchawek ponosi Smolar. Maksymalne wymiary paczki w mm: 80 x 380 x 640, waga 25 kg.
 • W formularzu musisz wskazać:
  a) dane osobowe, tj. imię, nazwisko; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dodatkowo należy wskazać firmę;
  b) numer konta bankowego;
  c) adres e-mail;
  d) szczegóły dotyczące produktu: model i numer seryjny ;
  e) partnera handlowego, u którego dokonano zakupu Produktu;
  f) numer paczki z dotychczasowymi słuchawkami nadanej do Smolar w celu ich utylizacji;
  Do formularza należy dołączyć:
  1) dowód zakupu Produktu: faktura / paragon.;
  2) zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po Produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym;
  3) zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od 05.09.2022 do 02.10.2022 r. godz. 23:59.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów
 • Nie – pieniądze zostaną przelane na Twoje konto w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 21 dni kalendarzowych.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację, wysyłając wiadomość e-mail na adres: szybkizwrot@smolar.pl
 • Jeśli formularz nie działa, napisz wiadomość e-mail na adres: szybkizwrot@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer seryjny słuchawek i załączając dowód zakupu.