*Promocja trwa od 29.01.2024 do 18.02.2024 r. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. Szczegóły w regulaminie.

Jak to działa?

*Promocja trwa od 29.01.2024 do 18.02.2024 r. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. Szczegóły w regulaminie.

PROMO poradnik – jak skorzystać z cashbacku
i otrzymać środki na konto?

zwrot zwrot

Modele objęte promocją

Poznaj słuchawki
Galaxy Buds2 Pro

FAQ

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie) oraz nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Uczestnikiem nie może być osoba prawna.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując dowolne Galaxy Buds2 PRO u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji. Jednorazowa premia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości określonej w § 5 ust. 1. Regulaminu wypłacana Uczestnikowi na warunkach opisanych w Regulaminie oraz pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli kupisz Samsung Galaxy Buds2 PRO u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie 29.01.2024 r. do 18.02.2024 r. godz. 23:59.
 • Nagrodą w promocji jest zwrot części ceny zakupionych słuchawek w wysokości 250 zł za Galaxy Buds2 Pro. Zwrot następuje przelewem na Twoje konto bankowe.
 • Po zakupie słuchawek Galaxy Buds2 Pro w czasie trwania Promocji (tj 29.01.2024 r. do 18.02.2024 r), w terminie od 29.01.2024 r. do 25.02.2024 r. godz. 23:59, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie promocji.
 • W formularzu musisz wskazać: a) dane osobowe, tj. imię, nazwisko; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dodatkowo należy wskazać firmę; b) numer konta bankowego; c) adres e-mail; d) szczegóły dotyczące produktu: model i numer seryjny e) partnera handlowego, u którego dokonano zakupu Produktu. Do formularza należy dołączyć: 1) dowód zakupu Produktu: faktura / paragon; 2) dowód zamówienia Produktu (z widoczną datą zamówienia w Terminie Zakupu), 3) zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po Produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym; 4) zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od 29.01.2024 r. do 25.02.2024 r. godz. 23:59.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (Zwrot) w Promocji niezależnie od liczby zakupionych Produktów.
 • Nie – pieniądze zostaną przelane na Twoje konto w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 21 dni kalendarzowych.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację, wysyłając wiadomość e-mail na adres: samsung-premia@smolar.pl. Reklamacje należy składać do 15.04.2024r.
 • Jeśli formularz nie działa, napisz wiadomość e-mail na adres: samsung-premia@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer seryjny słuchawek i załączając dowód zakupu.