*Promocja trwa od 08.01.2024 do 21.01.2024 r. Zwrot dla Galaxy Watch6 wynosi 400zł. Galaxy Watch6 Classic nie bierze udziału w promocji. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. Szczegóły w regulaminie.

Jak to działa?

*Promocja trwa od 08.01.2024 do 21.01.2024 r. Zwrot dla Galaxy Watch6 wynosi 400zł. Galaxy Watch6 Classic nie bierze udziału w promocji. Promocja dostępna jest u wybranych partnerów. Szczegóły w regulaminie.

Modele objęte promocją

Poznaj Galaxy Watch6

 • * Porównania rozmiaru ekranu i ramki odnoszą się do modelu Galaxy Watch6 (40 mm). W przypadku modelu Galaxy Watch6 (44 mm) porównanie rozmiaru ekranu i ramki wynosi odpowiednio 16,5% i 28%.
 • **Galaxy Watch6 i Watch6 Classic jest wodoodporny do 50 metrów głębokości przez 10 minut w klasie 5ATM. Nie nadaje się do nurkowania ani aktywności w wodzie pod wysokim ciśnieniem. Jeśli urządzenie lub ręce są mokre, należy je dokładnie wysuszyć przed użyciem. Galaxy Watch6 i Watch6 Classic zapewnia stopień ochrony (IP68) przed pyłem i słodką wodą do głębokości 1,5 metra przez maksymalnie 30 minut. Więcej informacji, w tym instrukcje dotyczące pielęgnacji/użytkowania, można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • *Wymaga smartfona Galaxy z systemem operacyjnym Android 7.0 lub nowszym oraz urządzenia Galaxy Watch6 i Watch6 Classic do sparowania. Dostępne funkcje i aplikacje mogą się różnić w zależności do regionu, połączonego urządzenia, systemu operacyjnego lub operatora. Funkcja jest przeznaczona wyłącznie do ogólnych celów w zakresie fitnessu i dobrostanu. Nie jest przeznaczona do użycia w celach wykrywania, diagnozowania ani leczenia jakichkolwiek schorzeń bądź chorób. Pomiar dokonywany jest wyłącznie dla celów referencyjnych użytkownika. Po poradę prosimy zgłosić się do specjalisty w dziedzinie medycyny.
 • **Funkcje zarządzania snem (cykle REM, głęboki sen i całkowity czas snu) na zegarku mogą być używane samodzielnie, ale w celu sprawdzenia wyniku snu zalecane jest sparowanie ze smartfonem. Wskazówki są dostępne tylko na sparowanym smartfonie.

FAQ

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie); która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Uczestnikiem nie mogą być osoby prawne.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując model Galaxy Watch6 u partnera handlowego wskazanego w regulaminie promocji. Smartwatch Galaxy Watch6 Classic nie bierze udziału w promocji. Zwrot przysługuje pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt (przy czym ten ostatni wymóg nie dotyczy Produktów kupionych razem z abonamentem na usługi telekomunikacyjne).
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli kupisz smartwatch Galaxy Watch6 u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie od 08.01.2024 r. do 21.01.2024 r. godz. 23:59.
 • Możesz otrzymać zwrot w wysokości 400 zł za Galaxy Watch6. Zwrot następuje przelewem na Twoje konto bankowe. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji maksymalnie jeden Zwrot. Smartwatch Galaxy Watch6 Classic nie bierze udziału w promocji.
 • Po zakupie Galaxy Watch6 (zakup w czasie trwania promocji tj. od 08.01.2024 r. do 21.01.2024 r. godz. 23:59) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie od 08.01.2024 r. do 28.01.2024 r. godz. 23:59. Formularz dostępny będzie na stronie promocji. Twoje zgłoszenie będzie weryfikowane – jeśli będzie spełniać warunki udziału w promocji, w terminie do 14 dni od potwierdzenia jego poprawności otrzymasz przelew. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 21 dni kalendarzowych.
 • W formularzu musisz wskazać: a) dane osobowe, tj. imię, nazwisko; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dodatkowo należy wskazać firmę; b) numer konta bankowego prowadzonego przez bank mający siedzibę na terenie Polski; c) adres e-mail; d) szczegóły dotyczące produktu: model i numer seryjny lub numer IMEI (w przypadku wersji LTE); e) partnera handlowego, u którego dokonano zakupu Produktu; Do formularza należy dołączyć: 1) dowód zakupu Produktu: faktura / paragon.; 2) dowód zamówienia Produktu (z widoczną datą zamówienia w Terminie Zakupu). W przypadku, jeśli Klient nie posiada dowodu zamówienia, prosimy załączyć ponownie dowód zakupu. 3) zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po Produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym; 4) zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od 08.01.2024 r. do 28.01.2024 r. godz. 23:59.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. W promocji nie ma ograniczonej puli nagród. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji maksymalnie tylko jeden Zwrot.
 • Nie – pieniądze zostaną przelane na Twoje konto w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 21 dni kalendarzowych. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu do promocji, Uczestnik zostanie wezwany mailem do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych lub uzupełnienie ich po terminie uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację wysyłając wiadomość e-mail na adres: promocjagalaxywatch@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer IMEI lub numer seryjny zegarka i załączając dowód zakupu.
 • Jeśli formularz nie działa, napisz wiadomość e-mail na adres: promocjagalaxywatch@smolar.pl podając swoje dane oraz numer IMEI lub numer seryjny zegarka i załączając dowód zakupu.