*Promocja trwa od 08.07.2024 do 21.07.2024 r. Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi 1250 sztuk. Szczegóły i ograniczenia w regulaminie promocji u sprzedawcy.

Jak to działa?

*Promocja trwa od 08.07.2024 do 21.07.2024 r. Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi 1250 sztuk. Szczegóły i ograniczenia w regulaminie promocji u sprzedawcy. **Promocja dostępna jest u wybranych partnerów.

PROMO poradnik – jak odebrać
produkt w prezencie?

zwrot zwrot

Modele objęte promocją

Try Galaxy na Twoim telefonie

Znasz już możliwości nowego urządzenia Galaxy? Może chcesz to sprawdzić? Na swoim telefonie! Zeskanuj ten kod QR i pobierz aplikację, aby rozpocząć.

Poznaj odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być: - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieuczestnicząca w Promocji w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji łącznie maksymalnie jedną nagrodę niezależnie od liczby zakupionych Produktów. W przypadku, gdy Uczestnik kupi np. dwa produkty Samsung Galaxy M34, może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując Samsung Galaxy M34 u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie promocji.
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli zamówisz i zakupisz Samsung Galaxy M34 u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie od 08.07.2024 r. do 21.07.2024 r. (za datę zakupu uznaje się datę i godzinę wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego lub dokonania zakupu w Punkcie Handlowym, wskazaną na dowodzie zakupu).
 • przy zakupie Urządzenia objętego Promocją, Klient otrzyma poniższą nagrodę: ZAKUPIONY PRODUKT & NAGRODA Przy zakupie Samsung Galaxy M34 otrzymasz Galaxy Buds FE Graphite (SM-R400NZAAEUE) Liczba Nagród jest ograniczona i łącznie wynosi– 1250 szt. Nagrody przyznawane będą według kolejności otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza, o którym mowa w Regulaminie, do wyczerpania puli Nagród (o terminie decyduje data wpłynięcia prawidłowo uzupełnionego Formularza na serwer). Organizator poinformuje na Stronie internetowej oraz w Aplikacji Samsung Members o wyczerpaniu puli Nagród.
 • Po zakupie smartfona musisz go aktywować do dnia 28.07.2024. Aktywacja urządzenia to uruchomienie Urządzenia z aktywną kartą SIM polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych na czas co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej (EULA). Aktywacji można dokonać wyłącznie na terenie Polski. Następnie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który pojawi się w Twoim nowym urządzeniu w aplikacji Samsung Members w zakładce Korzyści. Baner pojawi się w ciągu 24 godzin od aktywacji telefonu. Na wypełnienie formularza masz czas od 08.07.2024 r. do 04.08.2024 r godz. 23:59 lub w razie wyczerpania puli nagród do daty poinformowania o zakończeniu Promocji. Twoje zgłoszenie będzie weryfikowane – jeśli będzie spełniać warunki udziału w promocji, w terminie do 30 dni roboczych od potwierdzenia jego poprawności otrzymasz nagrodę. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 14 dni roboczych.
 • W formularzu musisz wskazać: a. model i numer IMEI Urządzenia; b. imię i nazwisko Uczestnika; c. adres do wysyłki Nagrody (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) znajdujący się na terytorium RP; d. numer telefonu Uczestnika; e. adres e-mail Uczestnika; f. data zakupu Urządzenia; g. nazwa firmy, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; h. załączony dowód zakupu Urządzenia; i. załączony dowód zamówienia Urządzenia w terminie promocji; j. wskazanie firmy Partnera Handlowego, u którego zakupiono Produkt; k. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie pola „zapoznałem się z Regulaminem Promocji”.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od dnia 08.07.2024 r. do 04.08.2024 r godz. 23:59 lub w razie wyczerpania puli nagród do daty poinformowania o zakończeniu Promocji. Formularz można wypełnić wyłącznie na terenie Polski.
 • TAK – 1250 szt.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. W przypadku braków formalnych w wypełnionym Formularzu, Uczestnik w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wypełnionego Formularza na serwer Organizatora zostanie wezwany mailem do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych.
 • Nie – nagrodę otrzymasz w terminie do 30 dni roboczych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszeń trwa 14 dni.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację, wysyłając wiadomość e-mail na adres promocjanasluchawki@smolar.pl
 • Sprawdź, czy wpisujesz poprawny numer IMEI, oznaczony jako gniazdo 1. Jeśli formularz nadal nie działa lub występują inne błędy, napisz wiadomość e-mail na promocjanasluchawki@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer IMEI Twojego urządzenia i załącz dowód zakupu.