Promocja dla Galaxy Watch5 Pro trwa od 09.10 do 29.10.23 r. Zwrot dla Galaxy Watch5 Pro wynosi 800 zł. Promocje dostępne są u wybranych partnerów. Szczegóły w regulaminie.

Jak to działa?

 • *Promocja dla Galaxy Watch5 Pro trwa od 09.10 do 29.10.23 r. Zwrot dla Galaxy Watch5 Pro wynosi 800 zł.
 • ** Lista partnerów handlowych w regulaminie.

Modele objęte promocją

Poznaj Galaxy Watch5 Pro

FAQ

 • 1. Kto może wziąć udział w promocji?

  Uczestnikiem promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktu Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie); która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone. Uczestnikiem nie mogą być osoby prawne.
 • Możesz wziąć udział w promocji, kupując smartwatch Galaxy Watch5 PRO u partnera handlowego wskazanego w regulaminie promocji. Zwrot przysługuje pod warunkiem, że cena zakupu Produktu na dowodzie zakupu Produktu jest wyższa niż kwota Zwrotu za dany Produkt (przy czym ten ostatni wymóg nie dotyczy Produktów kupionych razem z abonamentem na usługi telekomunikacyjne).
 • Możesz wziąć udział w promocji, jeśli kupisz Samsung Galaxy Watch5 PRO u partnera handlowego wskazanego w regulaminie, w okresie od 09.10.2023 r. do 29.10.2023 r. godz. 23:59.
 • Możesz otrzymać zwrot w wysokości 800 zł za Galaxy Watch5 PRO. Zwrot następuje przelewem na Twoje konto bankowe. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji tylko jeden Zwrot.
 • Po zakupie Galaxy Watch5 PRO (zakup w czasie trwania promocji tj. od 09.10.2023 r. do 29.10.2023 r. godz. 23:59) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie od 09.10.2023 r. do 05.11.2023 r. godz. 23:59. Formularz dostępny będzie na stronie promocji. Twoje zgłoszenie będzie weryfikowane – jeśli będzie spełniać warunki udziału w promocji, w terminie do 14 dni od potwierdzenia jego poprawności otrzymasz przelew. Weryfikacja zgłoszeń trwa do 21 dni kalendarzowych.
 • W formularzu musisz wskazać: a) dane osobowe, tj. imię, nazwisko; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą dodatkowo należy wskazać firmę; b) numer konta bankowego prowadzonego przez bank mający siedzibę na terenie Polski; c) adres e-mail; d) szczegóły dotyczące produktu: model i numer seryjny lub numer IMEI (w przypadku wersji LTE); e) partnera handlowego, u którego dokonano zakupu Produktu; Do formularza należy dołączyć: 1) dowód zakupu Produktu: faktura / paragon.; 2) dowód zamówienia Produktu (z widoczną datą zamówienia w Terminie Zakupu), 3) zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po Produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym; 4) zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.
 • Na wypełnienie formularza masz czas od 09.10.2023 r. do 05.11.2023 r. godz. 23:59.
 • Nagrody przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. W promocji nie ma ograniczonej puli nagród. Nie zwlekaj z wypełnieniem formularza. Jeden Uczestnik może otrzymać w Promocji tylko jeden Zwrot.
 • Nie – pieniądze zostaną przelane na Twoje konto w terminie do 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności Twojego zgłoszenia. Weryfikacja zgłoszenia trwa do 21 dni kalendarzowych. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu do promocji, Uczestnik zostanie wezwany mailem do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych lub uzupełnienie ich po terminie uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia.
 • W razie problemów z udziałem w promocji możesz zgłosić reklamację wysyłając wiadomość e-mail na adres: promocjaGW5@smolar.pl, podając swoje dane oraz numer IMEI lub numer seryjny zegarka i załączając dowód zakupu.
 • Jeśli formularz nie działa, napisz wiadomość e-mail na adres: promocjaGW5@smolar.pl podając swoje dane oraz numer IMEI lub numer seryjny zegarka i załączając dowód zakupu.