Jak Bixby Vision może wspierać osoby niedowidzące?

Każdego dnia w Samsung pracujemy nad tym, aby nasze produkty były bliżej wszystkich ludzi, ułatwiając w razie potrzeby ich obsługę dzięki serii określonych aplikacji i funkcji.

Widok ekranu aktywacji trybów dostępności i wskazówek.

Jednym z takich przykładów jest aplikacja Bixby Vision i jego liczne, przyjazne dla użytkownika funkcje. W aplikacji Bixby Vision w wersji 3.5 lub wyższej udostępniamy następujące funkcje dostępności, aby wesprzeć osoby niedowidzące.

Te funkcje to:

  • Opis sceny: Możesz sfotografować scenę i posłuchać głosu ją opisującego.
Widok ekranu Opis sceny.
  • Identyfikator obiektu: Rozpoznaje obiekty i objaśnia czym one są.
Widok ekranu Identyfikator obiektu, na którym rozpoznawana jest sofa.
  • Czytnik tekstu: Rozpoznaje i odczytuje litery, jeżeli aparat zostanie skierowany na litery.
Widok ekranu opcji Czytnik tekstu zastosowanej do odczytania tekstu na stronie Bixby Vision.
  • Wykrywacz koloru: Opisuje głosowo kolor, jeżeli aparat zostanie skierowany na obiekt, który chcesz przechwycić.
Widok ekranu opcji Wykrywacz kolorów zastosowanej do rozpoznania koloru obrazu.

Dziękujemy za twoją opinię