Dlaczego boczne ściany lodówki Samsung się nagrzewają?

Lodówki generują ciepło w procesie chłodzenia powietrza. Orurowanie układu rozpraszania ciepła jest zainstalowane na obu bocznych ścianach urządzenia, dlatego podczas użytkowania produktu ciepło jest generowane na bocznych ścianach lodówki. By utrzymać niską temperaturę wewnątrz lodówki, ciepło generowane przez pracujący generator jest regularnie rozpraszane na boki urządzenia i dlatego to zjawisko nie jest tożsame z awarią.

Orurowanie instalacji rozpraszania ciepła w bocznych ścianach.

Środki ostrożności zapobiegające nadmiernemu rozgrzewaniu się lodówki

  • Odstęp między lodówką i ścianą

- Jeżeli lodówka jest cieplejsza, niż powinna być, przyczyną może być odstęp między lodówką a otaczającymi ją obiektami.

- Upewnij się, że po bokach i z tyłu lodówki dostępnych jest co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a nad urządzeniem — co najmniej 2,5 cm.

Odstęp 5 cm między lodówką i ścianą.
  • Sprawdź otoczenie lodówki

- Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia lodówki.

- Nie umieszczać wokół lodówki urządzeń grzewczych.

- Nie zasłaniaj górnej części lodówki.

Unikać bezpośredniego wystawienia lodówki na działanie promieni słonecznych oraz urządzeń grzewczych.
  • Czyszczenie tylnej strony lodówki

- Zalecamy okresowe czyszczenie tylnej strony lodówki.

- Odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego i wyczyść tylną stronę lodówki.

Czyszczenie tylnej strony lodówki.
  • Ustaw właściwą temperaturę lodówki

- Jeżeli temperatura otoczenia lodówki jest wysoka, nie ustawiaj zbyt niskiej temperatury w lodówce. Zasadniczo zaleca się ustawiać temperaturę lodówki latem na 7℃.

  • Poprawne umieszczanie żywności

- Nie przechowuj zbyt dużej ilości żywności. Z zasady zaleca się, aby nie przekraczać 80% pojemności.

  • Nie otwieraj drzwi na zbyt długi i zbyt często

Pamiętaj: 

  • W szczególności duże ilości ciepła mogą być generowane w trakcie gorącego lata lub po pierwszej instalacji i uruchomieniu produktu, ale nie jest to oznaką awarii, jeżeli powietrze wewnątrz lodówki jest poprawnie chłodzone. 
  • Od czasu do czasu — zwykle po okresie braku aktywności lub po odbiorze po usłudze przeprowadzonej w ramach serwisu posprzedażowego — bok lodówki może wydawać się bardziej rozgrzany niż zwykle; jednak jest to wynikiem procesu cyrkulacji gazu i w toku spadku temperatury zmienia się by osiągnąć standardowy poziom. 
  • Jeżeli bok lodówki jest bardzo rozgrzany, nawet po zweryfikowaniu wszystkich powyższych kwestii, skontaktuj się z Centrum Serwisowym Samsung.

Dziękujemy za twoją opinię