Dlaczego nie należy przeładowywać pralki nadmierną ilością odzieży w trybie suszenia?

Załadowanie nadmiernej ilości (wbrew instrukcji obsługi) odzieży do bębna pralki w celu jej wysuszenia z użyciem programu „suszenie” może spowodować przegrzanie pralki i aktywację zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą (komunikat HE2 na wyświetlaczu).

Dziękujemy za twoją opinię