Jak korzystać z trybu grzania klimatyzatora (tryb Heat)?

Klimatyzatory Samsung mogę błyskawicznie zapewnić ogrzewanie. Urządzenie można więc wykorzystywać na dwa sposoby — do chłodzenia latem i do ogrzewania zimą. Brak konieczności zakupu osobnej nagrzewnicy to ekonomiczne rozwiązanie. Tryb Heat klimatyzatora pozwala szybko ogrzać pomieszczenie.

Kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu za pomocą klimatyzatora

Dzięki trybowi Heat klimatyzator może zapewnić ciepło w pomieszczeniu. Po jego włączeniu przez pierwsze 3–5 minut wentylator urządzenia może się nie załączać, aby nie tłoczyć zimnego powietrza, dopóki urządzenie się nie nagrzeje. Jeśli moc grzewcza klimatyzatora jest niewystarczająca, użyj dodatkowego urządzenia grzewczego.

kontrolowanie temperatury za pomocą trybu Heat klimatyzatora

Uwaga: klimatyzator pobiera energię cieplną z powietrza i przy jej użyciu ogrzewa pomieszczenie. Dlatego, jeśli temperatura na zewnątrz jest niska, efektywność grzania może zmaleć.

Jak kontrolować temperaturę za pomocą pilota

Krok 1. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć klimatyzator. 

naciśnij przycisk zasilania

Krok 2. Naciśnij przycisk Mode, aby wybrać tryb działania. Każde naciśnięcie przycisku Mode powoduje cykliczną zmianę między następującymi trybami: Auto → Cool → Dry → Fan → Heat (Auto → Chłodzenie → Suszenie → Wentylacja → Grzanie)

naciśnij przycisk mode, aby zmienić tryb działania na grzanie

Krok 3. Po wybraniu trybu ustaw żądaną temperaturę.

po wybraniu trybu ustaw żądaną temperaturę

Krok 4. W razie potrzeby ustaw prędkość wentylatora za pomocą przycisków na pilocie.

w razie potrzeby ustaw prędkość wentylatora

Uwaga:

  • Pilot do Twojego modelu może wyglądać inaczej.
  • Na ilustracji jest przedstawiony przykład w języku angielskim, ale dostępna jest też wersja w Twoim języku.

Kiedy temperatura na zewnątrz jest niska, a wilgotność wysoka, na zewnętrznym wymienniku ciepła może pojawić się szron zmniejszający efektywność grzania. Jeśli tryb grzania zostanie włączony w takich warunkach, klimatyzator włączy funkcję rozmrażania na 5–12 minut, aby pozbyć się szronu z zewnętrznego wymiennika ciepła.

Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawi się kod df
W trakcie działania funkcji Defrost na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej jest wyświetlony kod df, a w jednostce zewnętrznej jest wytwarzana para. Klimatyzator przestaje pracować, aby zapobiec wtłoczeniu zimnego powietrza z jednostki wewnętrznej.

wyświetlacz jednostki wewnętrznej pokazuje kod df

Uwaga: dopóki działa funkcja rozmrażania, za pomocą pilota nie można wybrać żadnej innej opcji.

Dziękujemy za twoją opinię