Jak połączyć robot sprzątający ze SmartThings?

W celu połączenia robota sprzątającego Samsung do aplikacji SmartThings, należy uruchomić tryb punktu dostępu. 

Specyfikacja robota sprzątającego

Specyfikacja robota sprzątającego

Nazwa urządzenia (SSID)

[Robot Sprzątający] Samsung

[robot sprzątający] Samsung

Czas trybu punktu dostępu

5 minut po uruchomieniu trybu punktu dostępu

Metoda uwierzytelniania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SMART CONTROL przez 5 sekund

Wspierana częstotliwość Wi- Fi

2.4Ghz

Dostęp do trybu punktu dostępu

W celu połączenia robota sprzątającego, na początek sprawdź czy spełnione są poniższe warunki:

 

 

Otwórz aplikację SmartThings:

1 W menu aplikacji, dotknij “Urządzenia” a następnie dotknij ikonę plus (+).
Ekran wspieranych urządzeń
2 Jeżeli Twoje urządzenie nie zostanie wykryte, możesz dodać je ręcznie. W tym celu, dotknij ikonę szukaj i wprowadź model swojego urządzenia.
Ikonę szukaj
3 Jak odszukasz już swoje urządzenie, uruchom robot sprzątający.
Robot sprzątający
4 Odczekaj ok. dwie minuty, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk “Zegara” lub “Kurzu” (w zależności od posiadanego modelu) przez ok. pięć sekund, do momentu pojawienia się napisu “AP” na ekranie.

Zapamiętaj: Żeby upewnić się, że Twój robot sprzątający ma aktywne połączenie z siecią internetową, sprawdź czy ikona Wi- Fi na ekranie świeci się. 

Dziękujemy za twoją opinię