Jak włączyć funkcję blokady rodzicielskiej w pralce WW60J3083LW/EO?

Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie przycisków, tak by wybrany program prania nie mógł zostać zmieniony.
Jeżeli chcesz włączyć Blokadę rodzicielską, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski „Temperatura i Płukanie”. Po włączeniu tej funkcji zapali się ikona „Blokada rodzicielska”. Kiedy Blokada rodzicielska jest włączona, działa wyłącznie przycisk „Włączanie/Wyłączanie”. Blokada rodzicielska jest włączona nawet po wyłączeniu zasilania pralki, lub odłączeniu i ponownemu podłączeniu pralki do prądu.

 

 

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię