Jak wyczyścić wymiennik ciepła w suszarce

Zalecamy czyszczenie wymiennika ciepła w suszarce po każdych 25 cyklach lub co najmniej raz w miesiącu, aby uzyskać najlepsze wyniki suszenia. Niektóre suszarki mają komunikat „filtr” lub brzęczyk, który wydaje dźwięk po 25 uruchomieniach, dopóki czyszczenie nie zostanie wykonane. Czyszczenie wymiennika ciepła poprawi wydajność suszenia.

Alarm czyszczenia

Uwaga: Otwarcie wewnętrznej pokrywy lub wyłączenie wtyczki zasilającej zatrzyma dźwięk brzęczyka, gdy wymiennik ciepła nie zostanie wyczyszczony.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, jak wyjąć i wyczyścić wymiennik ciepła. 

1 Delikatnie naciśnij górną część osłony zewnętrznej (A), żeby otworzyć pokrywę.
Usuń zewnętrzną osłonę
2 Zwolnij blokady (B).
Zwolnij blokady
3 Wyjmij osłonę wewnętrzną (C).
Usuń wewnętrzną osłonę
4 Wyczyść wymiennik ciepła za pomocą szczotki. Dokładnie wyczyść wymiennik ciepła, wykonując ruchy poziome i pionowe. Uważaj, żeby nie wygiąć i nie uszkodzić żeber podczas czyszczenia (szczególnie jeśli używasz odkurzacza z nasadką szczotkową), ponieważ może to prowadzić do obniżenia wydajności suszenia.
Wyczyść wymiennik ciepła

Uwaga: Żeby uniknąć obrażeń ciała oraz poparzeń, nie dotykaj i nie czyść wymiennika ciepła gołymi rękami. Nie używaj wody do czyszczenia wymiennika ciepła.

5 Wyczyść wewnętrzną osłonę za pomocą delikatnej ściereczki.
Wyczyść wewnętrzną osłonę
6 Umieść wewnętrzną osłonę na swojej pozycji, a następnie zablokuj blokady.
Zamontuj ponownie osłonę wewnętrzną
7 Zamknij zewnętrzną pokrywę i upewnij się, że blokady zostały zablokowane.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię